Auteur: danielle | Geplaatst op: 04 juni 2024

Bestuursvoorzitter OVN - niet uitvoerendOptometristen Vereniging Nederland - Utrecht zoekt

Voorzitter voor het bestuur - niet uitvoerend

 

Missie OVN 

De OVN bevordert de positie van de optometrist als een zelfstandige zorgprofessional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van cliëntenzorg, als op het vlak van praktijkvoering. 
De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN bij aan passende oogzorg, waarbij de optometrist uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten. 

 

Over de organisatie 

De OVN is een landelijke actieve en financieel gezonde beroepsvereniging bestaande uit het OVN-bureau dat dit jaar doorgroeit naar zes mensen waaronder drie beleidsmedewerkers en een secretariaat onder leiding van de directeur-bestuurder. Het kantoor is gehuisvest in Utrecht.  
 

Over de governance 

OVN heeft sinds kort een éénlaags bestuursmodel. Het bestuur bestaat op dit moment uit drie niet-uitvoerende bestuurders (waaronder de waarnemend voorzitter) en één uitvoerend bestuurder. De functie van voorzitter is vacant. De functie van penningmeester is ingevuld door een ervaren lid van het bestuur. Alle huidige niet-uitvoerende bestuurders hebben een achtergrond in de optometrie. De leden van het bestuur worden door de ledenraad gekozen; de voorzitter en penningmeester in functie. Een grote groep leden zet zich actief in voor de vereniging, onder meer in werkgroepen in commissies. 

De uitvoerende bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de vereniging onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel. De uitvoerend bestuurder is het gezicht naar buiten toe en onderhoudt ook de relatie met stakeholders. De niet-uitvoerende bestuurders, ieder met zijn specifieke deskundigheid, dienen in hoofdlijnen het totale beleid van de vereniging te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn zij belast met de algemene gang van zaken in de vereniging, het toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurder, op risicobeheersing en op financiële informatievoorziening. De niet-uitvoerende bestuurders zijn niet in loondienst bij de vereniging, zodat zij hun rol als toezichthouder onafhankelijk en adequaat kunnen uitoefenen.  

Een niet-uitvoerend bestuurder kan maximaal tweemaal voor een periode van drie jaar zitting hebben in het bestuur.  

 

Over de functie 

Er is een niet-uitvoerend bestuurder belast met het technisch voorzitterschap van het gehele bestuur. Tevens zit deze voorzitter de algemene ledenvergaderingen (ledenraad OVN) voor. Dit gebeurt overwegend online maar soms ook fysiek in Utrecht. Wegens de wijziging van het bestuursmodel wordt de functie van voorzitter nu tijdelijk waargenomen. Het streven is om begin oktober een definitieve voorzitter te benoemen.  
 

Profiel 

De voorzitter beschikt over breed algemeen inzicht in het besturen van een (beroeps)vereniging, bij voorkeur in de paramedische zorgsector om een bijdrage te leveren als klankbord voor de uitvoerend bestuurder, leden en overige niet uitvoerende bestuurders alsmede om activiteiten te stimuleren die van belang zijn voor de continuïteit van de vereniging.  
 

Wie ben jij? 

 • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau; 
 • Je hebt ervaring als (niet uitvoerend) bestuurder van een vereniging of stichting, bij voorkeur binnen zorg en welzijn; 
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kan goed verbinden; 
 • Je hebt ervaring met het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen, ook wanneer deze online of hybride plaatsvinden; 
 • Het is een pré als je kennis van en ervaring in de oogzorg en/of (para)medische zorg hebt; 
 • Je bent proactief, innovatief, toegankelijk en enthousiasmerend; 
 • Je bent communicatief vaardig en integer; 
 • Je hebt geduld en doorzettingsvermogen; 
 • Je bent in staat om consequent volgens de gekozen governance te opereren en staat open voor feedback en evaluatie; 
 • Je bent bereid om voor een periode van drie jaar substantieel tijd (gemiddeld 4 uur per week, regelmatig in de avonduren) te investeren in deze functie. 

 

Wat wij bieden 

 • Een afwisselende functie in een dynamische en informele werkomgeving met professionals; 
 • Ontwikkelmogelijkheden en mogelijkheden om bij te dragen aan ontwikkelingen; 
 • Assistentie op beleidsinhoudelijk en praktisch gebied vanuit het bureau; 
 • Een onkostenvergoeding. 


De standplaats van OVN is Utrecht – Orteliuslaan 750. Een modern kantoor dat we delen met andere paramedische beroepsverenigingen. 

We werken toe naar een onderbouwde voordracht ten behoeve van de verkiezing door de ledenraad op 7 oktober 2024.  

 

Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft?  

Voor meer informatie of het kenbaar maken van je belangstelling via een motivatie en CV kun je contact opnemen met Ingrid Rep, directeur-bestuurder OVN (via mail: directeur@optometrie.nl of telefoon: 0613437748).