Verwijzing en behandeling

Verwijzing en behandeling

De werkzaamheden van de optometrist zijn vooral gericht op diagnostiek, het opsporen van afwijkingen en oogziektes. Maar soms kan een optometrist ook behandelen. Bijvoorbeeld bij: Als de optometrist je niet zelf kan helpen, zal hij of zij je doorverwijzen naar andere hulpverleners voor specialistische hulp.

De optometrist werkt veel samen met de oogarts, de huisarts, de orthoptist en de opticien.
 

Bij wie kan je voor wat terecht?

De huisarts is een medisch specialist. Hij staat open voor alle mogelijke klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid. Het is belangrijk dat de huisarts op de hoogte is van de bevindingen van de optometrist, om een verband te kunnen leggen met eventuele andere gezondheidsproblemen. Vaak is ook een verwijzing van de huisarts naar bijvoorbeeld de oogarts nodig om die zorg vergoed te krijgen.
 
De oogarts is een medisch specialist. De oogarts is in staat afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden en de traanwegen en daarmee samenhangende ziekten te diagnosticeren. Hij legt de relatie tussen de oogheelkundige afwijking en de algemene gezondheid vast. De oogarts kan een behandelingsplan opstellen en dit behandelingsplan uitvoeren. Zowel bij de diagnostiek als bij de behandeling wordt waar nodig samengewerkt met gespecialiseerde oogartsen, huisartsen, optometristen en met andere specialisten.
 
De orthoptist is een paramedicus, net als de optometrist hbo-opgeleid. De orthoptist onderzoekt en behandelt specifiek stoornissen in (de ontwikkeling van) het gezichtsvermogen en stoornissen in de samenwerking tussen beide ogen en de oogmotoriek. Je kunt hierbij denken aan stoornissen als scheelzien, dubbelzien en het luie oog. Op de site van de beroepsvereniging van orthoptisten vind je meer informatie.
 
De opticien kan de gezichtsscherpte en de bijbehorende brilsterkte meten en een briladvies opstellen. Hij geeft advies over en verkoopt brillenglazen, monturen, zonnebrillen en contactlenzen. Blijkt er meer nodig te zijn dan een corrigerende bril, is een verwijzing (naar een optometrist) gewenst.
Let op: niet iedere opticien beschikt over een vakdiploma. Het beroep is onbeschermd. De brancheorganisatie NUVO voert daarom een keurmerk voor  bedrijven bij wie minstens 32 uur per week een medewerker in de winkel aanwezig is die het mbo-diploma opticien heeft behaald.