Vind een optometrist

Vind een optometrist

Optometristen zijn er in alle soorten en maten. Ongeveer zeventig procent van de optometristen werkt in een optiekzaak, in optometriepraktijken en contactlenspraktijken. Daarnaast werken ze in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, klinieken waar brilvervangende chirurgie wordt toegepast en Low Vision-centra.

Vind een optometrist

Plaatsnaam

De optometrist in de optometriepraktijk, optiekzaak of contactlenspraktijk

Deze optometristen zijn gemakkelijk toegankelijk. Je hebt geen verwijzing nodig om bij hen te komen. Een afspraak met de optometrist is vooral aan te raden bij niet-acute klachten. Het is vaak wel wenselijk om een afspraak voor een onderzoek te maken, zodat er voldoende tijd genomen kan worden om de ogen te onderzoeken. Optometristen doen onderzoek naar de gezondheid van de ogen en kunnen brillen voorschrijven, contactlenzen aanmeten en controleren. Soms richten zij spreekuren speciaal in voor controles op oogafwijkingen bij diabetespatiënten, controles bij glaucoompatiënten of voor klachten door droge ogen.
 

De optometrist in het ziekenhuis

Voor de optometrist in het ziekenhuis heb je wel een verwijzing nodig. Optometristen doen in veel ziekenhuizen samen met de oogarts het spreekuur of hebben een eigen spreekuur. Dit kunnen bijvoorbeeld spreekuren zijn die ingericht zijn voor controles op oogafwijkingen bij diabetespatiënten, controles bij glaucoompatiënten of een spreekuur met niet acute verschillende klachten. Maar ook met alle andere oogklachten kunnen patiënten bij de optometrist terecht. De optometrist onderzoekt en beoordeelt de klachten en bepaalt vervolgens of verder onderzoek en/of behandeling door de oogarts nodig is.
 

De optometrist in een kliniek waar brilvervangende chirurgie wordt toegepast

Deze optometristen voeren het gehele vooronderzoek uit dat vooraf gaat aan een behandeling om zonder bril of contactlenzen te leven (refractiechirurgie). Naast het doen van het vooronderzoek begeleiden ze de cliënten in het hele traject, assisteren ze regelmatig bij de behandeling en doen controles na de behandeling.  
 

De optometrist in Low Vision centra

Deze optometristen meten Low Vision-hulpmiddelen aan bij slechtziende patiënten. Ze begeleiden en adviseren de patiënten bijvoorbeeld over loepen en prismakijkers. Zij werken op verschillende locaties zoals optiekzaken, ziekenhuizen, verzorgingshuizen of komen aan huis.