Beste [Voornaam] [Achternaam] [Aangepaste gegevens 1],
 
Wil jij ook meer bekendheid en waardering voor de optometrist? Wil je weten of jouw collega's op dezelfde manier werken als jij? Doe dan mee aan het Landelijk Optometristenonderzoek. We nodigen je van harte uit. Door de vraag verderop in deze mail in te vullen, komt je direct in de online vragenlijst.
 
In het Landelijk Optometristenonderzoek gaan we na hoe optometristen in Nederland werken en denken. Het bestaat uit drie deelonderzoeken:
  • februari: Werkveldonderzoek (setting, werkzaamheden, apparatuur)
  • april: Cliënt- en kwaliteitgericht werken
  • juni: Positie in de oogzorg keten (kosten en financiering, toegankelijkheid, samenwerking, etc).
Door mee te doen help jij om zichtbaar te maken wat optometristen te bieden hebben en krijgen we als beroepsgroep handvatten om de kwaliteit van de optometrie op een hoog peil te houden. Dit is belangrijk voor de beroepsgroep als geheel, maar ook voor jou persoonlijk.
Met de uitkomsten kun je jouw werk en werkwijze straks ook vergelijken met die van andere optometristen. Bovendien maak je kans op het winnen van een iPad.

Door deze eerste vraag in te vullen kom je direct in de online vragenlijst:
<tr>[Eerstevraag]</tr> 
 
We verzoeken je de vragenlijst binnen twee weken in te vullen. Jouw inbreng is van groot belang, dus ik hoop dat je meedoet! Je privacy is gewaarborgd, deelname is anoniem.

Met eventuele vragen over het onderzoek kun je terecht bij de OVN via T. 088-0771165 of beleid@optometrie.nl. Of bezoek de website
 
Met vriendelijke groet,


Gabrielle Janssen,
Voorzitter OVN