Auteur: Gabri | Geplaatst op: 29 januari 2018

Voetje voor voetje terrein winnen'Alleen door overreding hebben wij voetje voor voetje terrein gewonnen, totdat eindelijk de angst voor het nieuwe zich heeft moeten overgeven.' – Aletta Jacobs


Tijdens de kerst werd ik geraakt door de toespraak van onze koning Willem – Alexander waarin hij de uitspraak van Alleta Jacobs citeerde. Meer dan 35 jaar lang - een half mensenleven - had zij zich ingezet voor stemrecht voor vrouwen. Zijn toespraak en het citaat van Alletta Jacobs zette mij aan het denken in relatie tot de OVN. Het geeft mij steun dat wij soms harder willen lopen dan dat we kunnen: de weg naar een goede positie in de oogzorg zal voetje voor voetje gaan. Als wij de focus houden en de juiste stappen zetten, zal die positie bereikt worden, waarbij alle partijen vertrouwen hebben in de hoge kwaliteit van zorg die wij als optometrist kunnen bieden. Maar we moeten ook erkennen dat dit tijd vraagt.

Welke stappen zet de OVN in 2018 om daar te komen waar we willen komen:
“De OVN ziet de optometrist een belangrijk onderdeel uitmaken in de basiszorg in Nederland in 2030 en de OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan patiënten op een zinnig en zuinige manier dichtbij huis.”
 
Een greep uit de vele bezigheden die we dit jaar zullen gaan oppakken om weer een stapje dichterbij ons doel te komen zijn:
Eind 2016 is de OVN in samenwerking met de NVvO een toekomstverkenning gestart. De verkenning is gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe de beroepen van optometrist en orthoptist zo optimaal mogelijk aansluiten op de toekomstige zorgvraag in 2030. In de afgelopen periode zijn relevante ontwikkelingen in kaart gebracht en interviews met stakeholders gehouden. In 2018 worden conclusies getrokken over de impact van de ontwikkelingen op beide beroepsgroepen. De toekomstverkenning is het voorbereidende werk voor het opstellen van een toekomstgericht beroepsprofiel.
Door middel van de 0-meting wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de optometrist omdat dit cruciaal is voor het versterken van de positie van de optometrist binnen de oogzorgketen en verdere profilering onder publiek, ketenpartners, financiers en overheid.
In het kader van de Wet kwaliteit, klachten, geschillen in de zorg (Wkkgz) is het noodzakelijk dat de optometrist de risico’s op het gebied van zijn handelen en zijn praktijk in kaart brengt. Verder is een vereiste dat incidenten en calamiteiten worden geanalyseerd en dat er verbeteringen worden ingevoerd. De OVN brengt mogelijke incidenten/risico’s voor de beroepsgroep in kaart, zodat het voor de individuele optometrist makkelijker wordt dit te vertalen naar de eigen praktijksituatie om incidenten te voorkomen.
De optometrist heeft behoefte aan bij- en nascholing om te kunnen blijven voldoen aan de competenties uit het beroepsprofiel en aan de ontwikkelingen die zich in de praktijk aandienen. De OVN organiseert op 5 februari de scholing ‘droge ogen in de praktijk’ voor haar leden.
 
De plannen die we als OVN hebben zijn ambiteius in relatie tot de hoeveelheid medewerkers op het bureau en het aantal vrijwilligers die zich inzetten.
Onder de leden zijn bijna alle verschillende generaties gelijkelijk vertegenwoordigd: de Babyboom, X-Y en Z. Elke generatie heeft zijn unieke eigenschappen doordat de leden van de groep dezelfde leeftijd hebben en dat zij dezelfde levenservaring hebben qua historische gebeurtenissen. Het huidige model van de inrichting van de vereniging is erg gericht op de generatie Babyboomers; en sluit mogelijk minder aan bij de behoefte van nieuwe generaties. Wij zullen dit jaar ook hier onze aandacht op richten om ervoor te zorgen dat wij allen ons verbonden blijven voelen met de OVN en ons blijven inzetten voor ons vak. Want zoals Willem – Alexander zo treffend zich afvroeg: is het ieder voor zich en God voor ons allen? Of hebben we zelf een actieve rol in een groter geheel? En zo ja: welke dan? Mijn inziens: maak een paar uur per jaar vrij om je in te zetten voor de positionering van jouw mooie vak door je kwaliteiten aan te bieden aan de OVN!

Gabriëlle Janssen, voorzitter OVN 

1 reactie
How can one make steady progress in gaining ground? (referring to the content on the website mentioned) <a href="https://telkomuniversity.ac.id/direktori/">Tel U</a>
Geplaatst door Telkom Jakarta

Laat een reactie achter:

Naam (verplicht)
Email (verplicht, wordt nooit getoond)
Reactie