Commentaarronde conceptrichtlijn Droge ogen

 

Sinds de zomer van 2022 is op initiatief van de OVN gewerkt aan een nieuwe richtlijn Droge Ogen. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. Graag legt de werkgroep het concept aan je voor ter becommentariëring.
 

Nadere informatie richtlijn en commentaarfase

Deze richtlijn is gericht op anamnese, diagnose en behandeling van droge ogen. Bij de samenstelling is gewerkt volgens zorgvuldige evidence-based methodiek, verrijkt met 'best practices' en expertervaringen. Voor de details en keuzes achter de aanbevelingen verwijzen wij je naar de bijgevoegde richtlijn.
 
De werkgroep die het conceptdocument ontwikkeld heeft, bestaat uit vier optometristen met diverse werkachtergronden, twee oogartsen, en een patiëntvertegenwoordiger. Een ervaren richtlijnmethodoloog begeleidt het proces.
 
Jouw expertise en inzicht zijn cruciaal voor het verfijnen van deze richtlijn. Voor het geven van je commentaar heb je acht weken de tijd. Wij verzoeken je vriendelijk je opmerkingen op de conceptrichtlijn in het bijgevoegde formulier te noteren. Uiterlijk woensdag 24 januari 2024 ontvangen we graag per e-mail het formulier via info@medicalguidelines.nl.
De werkgroep zal de ontvangen commentaren verwerken in een definitieve versie van de richtlijn. Deze laatste versie van de richtlijn zal naar verwachting in het voorjaar 2024 aan het OVN-bestuur en de andere betrokken verenigingen ter bestuurlijke goedkeuring worden voorgelegd.
 
Wellicht ten overvloede: aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het openbaar communiceren over de inhoud en verzoekt jou dit ook niet te doen. Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn bekendgemaakt via de OVN-nieuwsbrief en gepubliceerd op onze website.
 
Mocht je vragen hebben, dan kun je vanzelfsprekend bij ons terecht. Dat kan via beleid@optometrie.nl of door te bellen met 06-23412408.
 
Vast heel veel dank voor het meedenken.

Bijlagen:
1. Conceptrichtlijn Droge ogen
2. Commentaarformulier