Veel gestelde vragen COVID-19

Veel gestelde vragen COVID-19

In aanvulling op de informatie uit de nieuwsbrief van 1 mei jl. geven wij graag nader antwoord op vragen die wij van leden hebben ontvangen. Heb je een vraag die niet beantwoord is met de informatie die wij jou hebben gestuurd, laat het ons weten via info@optometrie.nl
 

1. Mag ik de optometrische zorg hervatten?

Ja, op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM beoordeelt de optometrist zelf, telefonisch of online, de noodzaak en actualiteit van de optometrische hulpvraag.
 

2. Welke optometrische zorg adviseert de OVN om niet langer uit te stellen?

 • Medische contactlenzen
 • Contactlensdragers < 16 jaar
 • Extended Wear contactlensdragers
 • Contactlensgerelateerde klachten
 • Cliënten verwezen door de oog- of huisarts waarbij geen uitstel mogelijk is
   

3. Aan welke uitgangspunten moet de zorg voldoen?

 1. De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
 2. De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling/onderzoek.
 3. Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het Leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg wordt toegepast.
   

4. De OVN heeft zich de afgelopen weken ingezet om de optometrische zorg weer te kunnen hervatten, waarom is bril- en contactlensverkoop hier geen onderdeel van?

Optometrie is een Wet BIG artikel 34 beroep waarbij bij wet beschreven is dat het aanmeten van brillen en contactlenzen niet als oogheelkundig onderzoek in de zin van het Besluit is aangemerkt. In de gesprekken met VWS, ZN en NZa om de optometrische zorg te hervatten of voor compensatie van omzet in aanmerking te komen, zijn deze handelingen/verrichtingen uitgesloten omdat deze buiten het wettelijke besluit van de optometrist vallen.
 

5. Hoe groot moet het scherm voor de spleetlamp zijn?

Vanuit het RIVM hebben wij geen adviezen gekregen hoe groot het scherm moet zijn, waardoor wij hier niet een concreet antwoord op hebben.


6. Mijn cliënt verwacht dat ik een mondkapje/handschoenen/etc (PBM) draag. Moet ik dat op verzoek van de cliënt dragen?

Inherent aan optometrische zorg is het feit dat het houden van 1,5 m afstand voor veel van de diagnostische handelingen onmogelijk is. Belangrijk om te realiseren is dat niet ieder contact leidt tot infectie. Bij overdracht van infecties zijn de duur van het contact, de frequentie van de herhaling van het contact en de aard van de activiteit c.q. de te verwachten viral load van belang. Vandaar dat het RIVM geadviseerd heeft alleen een mond-neusmasker te dragen bij mensen zonder klachten als het onderzoek op minder dan 30 cm is en langer dan 3 minuten. 
Wij adviseren bij het opschalen van de optometrische zorg de cliënten te informeren middels informatiemateriaal. Je kunt hierbij denken aan een informatiebrief, mail of telefonisch contact. Door de cliënt dit uit te leggen en te wijzen op alle (hygiëne) maatregelen die je getroffen hebt, kan dat bijdragen aan een veiliger gevoel bij de cliënt en optometrist. 
 

7. Als ik verkouden ben, mag ik dan cliënten onderzoeken?

Nee, voor de optometrist gelden dezelfde voorwaarden als voor de cliënt. Verkoudheid is een symptoom van COVID-19 dus er mag niet behandeld worden.
 

8. Hoe ga ik om met kwetsbare ouderen die geen covid-19 hebben?

Bij elke cliënt, en dus ook bij kwetsbare ouderen, dient een goede triage plaats te vinden om onderstaande criteria uit te vragen, indien de vragen met nee kunnen worden beantwoord kan de kwetsbare ouderen als gezonde patiënt worden behandeld.
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
   

9. Moet ik me na iedere cliënt omkleden?

Nee, het advies is iedere dag schone kleren aan te trekken. Alleen bij zichtbare verontreiniging dient kleding direct te worden verschoond.
 

10. Moet ik mijn onderzoeksstoel na elk bezoek reinigen?

Ja, na elk bezoek moet deze worden gedesinfecteerd.
 

11. Wat wordt verstaan onder effectieve behandelingen op afstand?

Onder effectieve behandeling op afstand, verstaan we een behandeling die niet inboet aan kwaliteit ten overstaan van behandelingen met fysiek contact. De behandelingen zijn gelijkwaardig.
 

12. Kun je als optometrist getest worden voor COVID-19?

Paramedici die direct patiëntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig worden getest wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven. Meer informatie vind je hier.
 

13. Moeten met mensen met hooikoorts klachten thuisblijven?

Dit zijn verschijnselen waarvoor je thuis moet blijven. Maar blijf goed vragen naar het moment waarop de klachten zijn ontstaan en vraag hoe lang de cliënt weer klachtenvrij is.