Nieuwsbericht - extra update Corona

Zoals gisteravond bericht, informeren we je vandaag over de leidraad 'Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis'. De herziene versie van de leidraad is hier te downloaden.
In de leidraad is aangegeven dat de optometrische zorg niet meer hoeft te voldoen aan de medische indicatie of dat het alleen noodzakelijke zorg betreft. Dit houdt bijvoorbeeld in dat contactlenscontroles en aanpassingen weer verricht kunnen worden. Wel moet de optometrist op basis van de Wkkgz artikel 2 en 3 werken volgens de (aangepaste) protocollen die het mogelijk maken om veilige en goede zorg te kunnen leveren. Bovendien moeten deze voldoen aan de geldende beperkende maatregelen in het kader van de Covid-19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM. Vorige week heb ik de door PPN ontwikkelde leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk gestuurd die nog steeds van toepassing is tijdens, maar ook na de corona-pandemie. De OVN heeft aanvullend een afwegingskader voor optometrische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis opgesteld. Deze stukken helpen je om bij beslissingen over de zorgverlening het risico op besmetting van clie?nten e?n jezelf met het SARS-CoV-2 virus te minimaliseren.

Vandaag heb ik wederom contact gehad met VWS vanwege het verschil in advies van het gebruik van mondkapjes in het sectorplan van de optiek en het plan van de paramedici. Vanuit VWS en RIVM wordt nadrukkelijk aangegeven dat contactberoepen en de paramedische zorg geen gebruik hoeven te maken van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) mits de cliënt op alle onderstaande vragen met ‘nee’ antwoordt en het onderzoek binnen 30 centimeter niet langer dan 3 minuten duurt:
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
De optometrist is vrij om gebruik te maken van mondkapjes mits deze niet ten koste gaan van de noodzakelijke COVID-19 zorg. Onttrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel stelt VWS.
 
De overheid heeft een nuttige pagina met veel gestelde vragen werkgevers opgesteld waarin veel onduidelijkheden verhelderd worden.
 
Ik hoop dat ik je voldoende geïnformeerd heb en wens je veel succes met het veilig opstarten van je werkzaamheden!