Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Het is al weer even geleden dat wij je een corona-update stuurden. De afgelopen weken zijn wij met VWS en ZN in gesprek gebleven over de landelijke ontwikkelingen en financiële maatregelen. Belangrijk daarin te melden is dat inmiddels de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage voor overige paramedische beroepen, waaronder de optometristen, is opengesteld. Op de site van ZN is alle informatie gepubliceerd en is een Q&A pagina ingericht. Het is belangrijk om na te gaan of je als praktijkhouder of ZZP’er mogelijk onder deze regeling valt. Voor met name optometristen die in onderaanneming werken is het van belang hierover afspraken te maken met de hoofdaannemer. Deze dient een eventuele aanvraag in te dienen en zorg te dragen voor goede afspraken met onderaannemers.

Naast bovenstaande regeling komt de overheid per 1 juni met een aanvullend pakket met financiële steun. Een aantal bestaande regelingen zoals de NOW en Tozo wordt aangepast en verlengd, en er komt één nieuwe regeling, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

In de leidraad verantwoord opschalen paramedische zorg wordt in de bijlage 1 verwezen naar het advies van het RIVM dat geldig is tot en met 19 mei. De leidraad van 7 mei blijft ook geldig na 19 mei, het advies van het RIVM is niet gewijzigd.

Via een van onze ledenraadsleden werden wij geattendeerd op een interessante website over COVID en contactlenzen met daarop alle informatie over het onderwerp.

Ik hoop je hiermee voor nu weer voldoende te hebben geïnformeerd.