Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Tijdens de persconferentie kondigde het kabinet gisteren opnieuw strengere maatregelen aan in de strijd tegen het Coronavirus. De OVN verzoekt je dringend dit advies op te volgen. Minister de Jonge gaf aan dat face-to-face onderzoeken van cliënten alleen op verwijzing/advies van de arts moet plaatsvinden. Bij navraag werd duidelijk dat het vooral belangrijk is dat alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog face-to-face wordt geleverd, in lijn met wat wij eerder al hebben aangegeven. Bij navraag werd duidelijk dat het vooral belangrijk is dat alleen hoogstnoodzakelijke zorg nog face-to-face wordt geleverd. Op basis hiervan luidt het advies:
 
De optometrist in de eerstelijn kan de cliënten telefonisch te woord staan. De optometrist concludeert na de triage of er wel of niet uitstel van oogheelkundig onderzoek mogelijk is. Indien ingeschat wordt dat het uitgesteld kan worden, dan kan een telefonisch consult een alternatief zijn (zoals de halfjaarlijkse controle bij het dragen van contactlenzen). Indien er geen uitstel mogelijk is in verband met het risico op toename van schade bij het uitblijven van onderzoek, adviseer de cliënt naar de huisarts te gaan. Leg in de status vast dat in verband met de coronacrisis deze beslissing is genomen. De huisarts kan besluiten door te verwijzen naar de oogarts. De meeste ziekenhuizen laten alleen acute en semi-acute zorg toe en stellen alle electieve oogheelkundige zorg uit.
 
Optometristen die werkzaam zijn in een eerstelijns contactlenspraktijk in een ziekenhuis en cliënten behandelen met medische contactlenzen, wordt geadviseerd cliënten te onderzoeken waarbij uitstel van het onderzoek risico’s met zich meebrengen. Hen wordt geadviseerd volgens de richtlijnen van het betreffende ziekenhuis te handelen. Optometristen werkzaam in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra volgen het beleid van de desbetreffende instelling.
 
Indien de huisarts je vraagt een cliënt met oogheelkundige klachten face-to-face te onderzoeken, geef de huisarts aan dat je de patiënt op zal roepen zodra dit bij wijziging in overheidsbeleid verantwoord is. Bij mogelijke spoed kun je de huisarts helpen door hem te wijzen op het document normtijden acute oogheelkunde.
 
Het Advies professioneel handelen - Klinische redenatie optometrist in de eerstelijn tijdens Coronacrisis met een stroomschema is hier te downloaden.
 
Dit advies is opgesteld door het OVN bestuur op basis van de bij de auteurs beschikbare informatie en kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2. Het advies kan worden gebruikt om het beleid in je praktijk op te baseren, maar het is geen protocol of richtlijn.
 
De Handreiking voor optometristen tijdens coronacrisis praktijkvoering is aangepast naar de huidige situatie en vind je hier.

Ik wens jullie heel veel sterkte in deze onzekere periode waarbij het heel belangrijk is dat wij er voor elkaar zijn. De OVN kan hierin een rol spelen door met raad en daad voor je klaar te staan. Heb je vragen, zorgen, of wat dan ook, laat het ons weten. De OVN blijft afstemmen met VWS en NOG, zodra er wijzigingen zijn, zullen wij je direct informeren.