Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Afgelopen dinsdag heb ik je geïnformeerd over het standpunt dat paramedici de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten, wat een grote impact op de optometiepraktijk heeft aangezien een optometrisch onderzoek niet telefonisch verricht kan worden. De veiligheidsregels van RIVM om op 1,5 meter afstand van de cliënt te blijven, zijn niet afdoende. VWS en RIVM hebben een richtlijn ontwikkeld voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Omdat de voorraad van mondkapjes erg schaars is, is het niet mogelijk of heel moeilijk om als optometrist hier aanspraak op te maken. Hierdoor is het advies om een patiënt met griepklachten niet zelf te onderzoeken zonder persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

Op social media en onder leden, met name degene die in de optiek werkzaam zijn, is onduidelijkheid over de nieuwe overheidsmaatregelen. Optometristen vragen zich af of zij onder zorg vallen en of zij wettelijk gezien een zorgplicht hebben. De optometrist valt onder de Wet BIG artikel 34 waardoor je zorgplicht hebt. Dit kan ook inhouden, tijdens deze uitzonderlijke situatie, dat je gedurende je reguliere openingstijden telefonisch bereikbaar bent om vragen te beantwoorden of triage kunt verrichten of je de cliënt bij klachten zelf gaat onderzoeken of dat je besluit de cliënt te verwijzen naar de huisarts. Daarnaast kun je de cliënten die normaliter voor hun periodieke contactlenscontrole komen nu in de vorm van een telefonische afspraak te woord staan. Wij hebben een aantal handvatten opgesteld hoe het ‘telefonisch consult’  te voeren, waarbij ik uiteraard niet aangeef dat het ter vervanging is van de normale controle met onder andere de spleetlamp. Geef dit ook duidelijk aan aan de cliënt en noteer dit in de status. Vers van de pers is het artikel van Fabrizio Zeri over de contactlenspraktijk tijdens de COVID-19 uitbraak. Buiten de openingstijden geldt de reguliere achterwachtregeling die je al voor het coronavirus getroffen hebt.

De afgelopen dagen zijn verschillende optometristen door oogartsen benaderd of zij onderzoeken voor hen willen verrichten. Ik heb hier overleg over gehad met het NOG en dit is niet de bedoeling, tenzij daar lokaal duidelijke afspraken over gemaakt zijn. Niet-spoedeisende patiënten kunnen worden verplaatst naar een later moment om fysiek contact tussen professionals en patiënten te voorkomen en verspreiding van het corona-virus te beperken.
 
Sommige leden vragen zich af waarom de OVN geen advies geeft om alle praktijken te sluiten. Het is nog steeds toegestaan de praktijk open te houden, daar is door de overheid geen sluiting voor opgelegd. Hetzelfde zou gelden met een dergelijk advies vanuit de OVN. Praktijken kunnen dan nog steeds besluiten open te blijven. 

Het mag duidelijk zijn dat we ons in een zeer uitzonderlijke situatie bevinden. Dat zorgt ervoor dat antwoorden soms niet of niet volledig gegeven kunnen worden. OVN heeft een handreiking en overzicht met tips voor de praktijkvoering ontwikkeld om duidelijkheid te bieden waar mogelijk. De vragen die nog onbeantwoord zijn willen we graag verzamelen zodat we met de samenwerkingspartners tot antwoorden kunnen komen. Tevens begrijpt OVN dat er veel onzekerheid en onduidelijkheid is betreft de termijn en het effect van de huidige maatregelen van het kabinet én welke gevolgen dit heeft voor ons allen, zowel persoonlijk als bedrijfseconomisch. We moeten ons in deze tijd verenigen en de reeds genomen maatregelen zo goed mogelijk ten uitvoer brengen. Dit doen we, zoals premier Rutte al zei tijdens zijn persconferentie, met 17 miljoen inwoners. Laten wij als beroepsgroep hier ons steentje aan bijdragen!