Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Het is duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties heeft voor ons allemaal. Gisteren heb ik een uitgebreid bericht verstuurd met inhoudelijke en organisatorische zaken. Ook was gisteren het overleg met VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg bij aanwezig waren. Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in standhouden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd. Vandaag is er vanuit PPN opnieuw contact met VWS geweest om te kunnen overleggen over paramedische zorg. Naar aanleiding van dit overleg is gezamenlijk een standpunt geformuleerd.
 
Het standpunt is dat paramedici de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan, moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s).
 
Voor jou als optometrist betekent dit bericht dat je zorgvuldig de afweging moet maken welke zorg je aan blijft bieden aangezien een optometrisch onderzoek niet telefonisch verricht kan worden. De veiligheidsregels van RIVM zijn voor de optometrist niet afdoende bij direct contact. Aan VWS is de vraag gesteld of er richtlijnen ontwikkeld worden voor zorgverleners hoe hier mee om te gaan. Ik hoop op korte termijn hier antwoord op te krijgen.
 
Welke zorg zou je uit kunnen stellen?
De cliënten die normaliter voor hun periodieke contactlenscontrole komen, zou je om kunnen zetten in telefonische afspraken. Wij hebben een aantal handvatten opgesteld hoe het ‘telefonisch consult’ te voeren, waarbij ik uiteraard niet aangeef dat het ter vervanging is van de normale controle met onder andere de spleetlamp.
Blijkt tijdens het telefonisch consult dat iemand klachten heeft, weeg dan af of je de contactlensdrager laat komen voor een regulier face-to-face onderzoek of dat je vermoedt dat de klachten zodanig zijn dat directe verwijzing naar een huisarts noodzakelijk is. Ook kun je dat doen als je vermoedt dat iemand het coronavirus heeft omdat er klachten zijn van koorts, neusverkoudenheid, hoesten of keelpijn. Verwijs de cliënt dan naar de huisarts zonder de cliënt zelf te hebben bekeken. Ook is het mogelijk om funduscontroles voor een diabetesscreening uit te stellen.
 
Hoe kan ik in ZorgDomein de toegangstijd aanpassen?
Als je bepaalde zorg tijdelijk niet aan gaat bieden, kun je de toegangstijd in ZorgDomein aanpassen waardoor het voor verwijzers zichtbaar is dat er op korte termijn geen behandeling kan worden aangeboden. Eventueel kun je ook nog informatie in het product (in het traject) opnemen zodat het voor de verwijzer duidelijk is dat de aangepaste toegangstijd gerelateerd is aan de maatregelen rondom Corona. Een instructie is hier te vinden.
 
Hoe kan ik zelf de kans op verspreiding van het virus verkleinen?
Vraag telefonisch uit of de cliënt verkoudheidsklachten of koorts heeft boven de 38 graden Celsius en adviseer dan de afspraak te annuleren.
Door het aantal afspraken te spreiden zijn er minder mensen in de ruimte. Vraag de cliënt zo min mogelijk aan te raken door bijvoorbeeld zelf de deur van je praktijkruimte te openen en sluiten waardoor de kans op contaminatie verkleind wordt. Ook kun je vragen om tijdens het spleetlamponderzoek beiden niet te spreken. Ook heb ik gisteren informatie en advies gegeven een schermpje op te hangen aan je spleetlamp en alleen Goldmann tonometrie of een ICare oogdruk te meten. Het is van belang de tonometer na gebruik goed te desinfecteren met een natriumhypochlorietoplossing, dit werkt hoogstwaarschijnlijk beter dan alcohol.