Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

De boodschap van premier Rutte was vorige week helder: houd afstand en hou vol. Maar ook werd er een oproep gedaan om alvast na te denken over hoe we straks weer op kunnen starten. Ik merk aan mijzelf en aan de mensen om mij heen dat deze boodschap enige onrust veroorzaakt en het een uitnodiging is om meteen weer op te willen starten. Tijdens mijn gesprek met VWS vorige week, werd ik weer even met beide voetjes op de grond gezet toen ik hen vroeg of we na de Pasen langzaam weer op kunnen starten als wij een goed plan presenteren. Grote en verbaasde ogen keken mij via Zoom aan om de boodschap te herhalen dat in ieder geval tot 28 april het eerder gegeven advies van kracht is:
 
De optometrist in de eerstelijn kan de cliënten telefonisch te woord staan. De optometrist concludeert na de triage of er wel of niet uitstel van oogheelkundig onderzoek mogelijk is. Indien ingeschat wordt dat het uitgesteld kan worden, dan kan een telefonisch consult een alternatief zijn (zoals de halfjaarlijkse controle bij het dragen van contactlenzen). Indien er geen uitstel mogelijk is in verband met het risico op toename van schade bij het uitblijven van onderzoek, adviseer de cliënt contact op te nemen met de huisarts. Leg in de status uitdrukkelijk vast dat in verband met de coronacrisis deze beslissing is genomen. De huisarts kan besluiten door te verwijzen naar de oogarts. De meeste ziekenhuizen laten alleen acute en semi-acute zorg toe en stellen alle electieve oogheelkundige zorg uit.
 
Optometristen die werkzaam zijn in een eerstelijns contactlenspraktijk in een ziekenhuis en cliënten behandelen met medische contactlenzen, wordt geadviseerd cliënten te onderzoeken waarbij uitstel van het onderzoek risico’s met zich meebrengen. Hen wordt geadviseerd volgens de richtlijnen van het betreffende ziekenhuis te handelen. Optometristen werkzaam in ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra volgen het beleid van de desbetreffende instelling.
 
Indien de huisarts je vraagt een cliënt met oogheelkundige klachten face-to-face te onderzoeken, geef de huisarts aan dat je de patiënt op zal roepen zodra dit bij wijziging in overheidsbeleid verantwoord is. Bij mogelijke spoed kun je de huisarts helpen door hem te wijzen op het document normtijden acute oogheelkunde,
 
Het Advies professioneel handelen - Klinische redenatie optometrist in de eerstelijn tijdens Coronacrisis met een stroomschema is hier te downloaden.
 
Dit advies is opgesteld door het OVN bestuur op basis van de bij de auteurs beschikbare informatie en kan worden aangepast naar aanleiding van nieuwe inzichten ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2. Het advies kan worden gebruikt om het beleid in je praktijk op te baseren, maar het is geen protocol of richtlijn.
 
De Handreiking voor optometristen tijdens coronacrisis praktijkvoering is aangepast naar de huidige situatie en is hier te downloaden.
 
De OVN blijft afstemmen met VWS, RIVM en NOG. VWS heeft ons gevraagd of we alvast na kunnen denken over hoe wij de zorg gefaseerd en met gepaste maatregelen weer op kunnen gaan pakken zodra de overheid daar een ‘GO’ voor geeft. De afgelopen week hebben er gesprekken plaatsgevonden met verschillende partijen en leden om de doelgroepen in kaart te brengen die in de eerste fase voor optometrische zorg in aanmerking zouden komen en op welke wijze zij onderzocht worden (wel/niet beschermingsmaterialen, aanpassing onderzoeksunit, et cetera). Dit advies zal voorgelegd worden aan VWS om zo tot een gedragen advies van VWS en het RIVM te komen.
 
Zodra er nieuws is, zullen wij je direct informeren. Houd vol en zorg goed voor elkaar, in deze onzekere periode hebben we elkaar nodig.