Nieuwsbericht - extra update Corona d.d. 8 juli 2020

Nieuwsbericht - extra update Corona d.d. 8 juli 2020

De afgelopen weken zijn er voor onze beroepsgroep geen grote wijzigingen in de landelijke maatregelen doorgevoerd die geleid hebben tot wijzigingen in onze leidraad en het afwegingskader. Inmiddels zijn er een tweetal aanpassingen waar ik je graag over informeer. In de afgelopen week is onderzocht of op basis van recente inzichten het gebruik van non-contact tonometrie (NCT) weer ingezet kan worden. Hierover hebben wij afstemming gehad met het NOG en is er vanuit de Nederlandse Glaucoomgroep (NGG) een nieuw advies afgegeven.

'Alhoewel non-contact tonometrie (NCT) minder nauwkeurig wordt geacht dan contact tonometrie, wordt het, vanuit het oogpunt van besmettingsgevaar, inmiddels veilig geacht om non-contact tonometrie te doen, zowel bij mensen mét als zonder COVID-19, TENZIJ zij tekenen van een conjunctivitis hebben. Een verhoogd besmettingsrisico is bij deze groep mensen niet aangetoond, maar er is wel virus aangetoond in het traanvocht bij mensen met een COVID-19 gerelateerde conjunctivitis. De gebruikelijke hygiëne regels, waaronder een breed ademscherm aan de spleetlamp, dienen uiteraard in acht te worden genomen. Mensen met COVID-19 klachten dienen overigens thuis te blijven.’
 
Het gebruik van de NCT is vanaf heden weer toegestaan, mits de cliënt geen conjunctivitis heeft. Het Afwegingskader voor optometrische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis zal hier nog op worden aangepast.

In de leidraad verantwoord opschalen paramedische zorg is het stroomschema vernieuwd met de toevoeging van een triagevraag. Belangrijk om na te gaan en aan te passen in communicatie naar cliënten.

Op het gebied van de financiële maatregelen heeft ZN bekend gemaakt dat praktijken tot en met dinsdag 14 juli a.s. een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Eventueel intrekken van een aanvraag is mogelijk tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Naast de continuïteitsbijdrage regeling zijn de overheidsmaatregelen, het zogeheten tweede pakket uitgewerkt en beschikbaar. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. De KvK heeft de oude en nieuwe regelingen overzichtelijk uiteengezet, dit overzicht en de regelingencheck vind je hier.

Ik hoop je hiermee voor nu weer voldoende te hebben geïnformeerd.