Nieuwsbericht - extra update Corona

Nieuwsbericht - extra update Corona

Afgelopen vrijdag hebben ik je een lange mail gestuurd met veel informatie over hoe je de optometrische zorg weer veilig kunt gaan opstarten. In aanvulling op de documenten hebben wij een aantal vragen opgesteld die bij ons terecht zijn gekomen, en mogelijk onder meer optometristen leven.
 
In het kort:
  1. Je kunt de optometrische zorg gedoseerd opstarten waarbij er een medische indicatie is volgens de leidraad Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis. Het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij COVID-klachtenvrije cliënten is op advies van de RIVM niet noodzakelijk.
  2. De optometrist houdt zich aan Leidraad protocol infectiepreventie eerstelijns paramedische zorg en Afwegingskader voor optometrische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis.
Financiële steunmaatregelen
Op 2 mei jl. hebben de beroepsorganisaties van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een schrijven gehad over de continuïteitsbijdrage-regeling. In de komende dagen zal hier de verdere uitwerking nog over volgen. Voor veel optometristen zal deze regeling niet van toepassing zijn daar er geen declaraties door de optometrist zelf via VECOZO bij de zorgverzekeraars worden ingediend. Zij zijn daardoor aangewezen op de steunmaatregelen (zoals de TOZO, TOGS en NOW) die de overheid ter beschikking heeft gesteld.

Heb je een vraag die niet beantwoord is met de informatie die wij jou hebben gestuurd, laat het ons weten.