Evaluatie kwaliteitsvisitatie OVN

Vragenlijst 1 voor gevisiteerden


De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de kwaliteitsvisitatie van de OVN te evalueren. Uw ervaring is voor ons van grote waarde om de OVN-visitatie verder te verbeteren. We verzoeken u daarom de vragenlijst in te vullen en uw bevindingen zo eerlijk mogelijk met ons te delen.
 
Wij ontvangen de ingevulde vragenlijst graag binnen een week retour (27 oktober). Naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst kunnen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen om de gegeven antwoorden door te lopen en waar nodig een toelichting te vragen.
 

Gegevens optometrist


1.   Naam *  

2.   E-mailadres *  

3.   Telefoonnummer *  

4.   Scenario *
 

pagina 1 van 3