Evaluatie kwaliteitsvisitatie OVN

Vragenlijst 3 voor visitatoren


Toelichting: De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de kwaliteitsvisitatie van de OVN te evalueren. Jouw ervaring is voor ons van grote waarde om de OVN-visitatie verder te verbeteren. We verzoeken je daarom de vragenlijst in te vullen en je bevindingen zo eerlijk mogelijk met ons te delen.
 
Wij ontvangen de ingevulde vragenlijst graag binnen een week retour, dus voor 15 december. Naar aanleiding van de door jou ingevulde vragenlijst kunnen wij eventueel telefonisch contact met je opnemen om de gegeven antwoorden door te lopen en waar nodig een toelichting te vragen.
 

Gegevens visitator


1.   Naam *  

2.   E-mailadres *  

3.   Telefoonnummer *  

4.   Scenario *
 

pagina 1 van 4