In Memoriam Ruud van den Heuvel

Lidmaatschapsnummer: [[Lidmaatschapsnummer]]
 Beste [[voorletters]] [[tussenvoegsel]] [[achternaam]],
 
Afgelopen vrijdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Ruud van den Heuvel overleden is. Ruud heeft zich jarenlang ingezet voor de vereniging als actief bestuurslid van 2014 tot 2021. Zijn bijdrage aan de vereniging was van grote waarde. 
 
In de beginperiode van zijn bestuursfunctie heeft het bestuur zich vooral gericht op de transitie van de vereniging, waarbij er van een Algemene Ledenvergadering naar een Ledenraad en van een uitvoerend naar strategisch bestuur werd overgegaan. Mede dankzij zijn inzet is de vereniging zichtbaarder geworden en zijn wij gesprekspartner voor andere partijen in de oogzorg en overheidsorganen. 
 
De laatste jaren van zijn bestuursfunctie lag de focus van Ruud op de financiĆ«le tak van de vereniging, waar hij erg in thuis was. Met zijn ondernemende visie heeft hij altijd getracht de vereniging financieel zo gezond mogelijk te houden. Zijn toewijding en expertise op dit gebied hebben bijgedragen aan de stabiliteit van de vereniging en hebben ervoor gezorgd dat we ons kunnen blijven inzetten voor al onze leden. 
Twee jaar geleden heeft hij zijn functie als penningmeester, vanwege ziekte, neer moeten leggen. Persoonlijk heb ik zijn aanwezigheid vaak gemist. Ruud was een toegewijde en betrokken collega, die altijd klaar stond om te helpen, zijn kennis te delen en nieuwe dingen te onderzoeken ter verbetering van de optometrie.
 
Namens de vereniging willen wij ons oprechte medeleven betuigen aan zijn familie en vrienden. Zijn nalatenschap zal voortleven in de vereniging door zijn bijdrage in het verder opbouwen en versterken. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet aan onze vereniging.