Sprekersformulier OVN Congres 2019

In het programma van het OVN Congres, dat op zondag 10 februari en maandag 11 februari 2019 plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch, is veel ruimte voor jouw eigen bijdrage.
Het programma zal een diversiteit aan lezingen en workshops bieden binnen het overkoepelende thema: ‘Het hele spectrum in zicht'.
Alle facetten van optometrie zullen in parallelsessies aan bod komen: contactlenzen, klinische optometrie, binoculair zien, low vision, innovatie en kwaliteit, organisatie en politiek. Je kunt zowel voor een lezing als een workshop een abstract insturen. Het abstract is een samenvatting van je presentatie met een vaste indeling. Je abstract kan niet altijd gehonoreerd worden. De Congrescommissie selecteert ‘blind’, dat wil zeggen dat het abstract geanonimiseerd wordt. Abstracts worden getoetst naar inhoud en vorm aan de hand van de volgende vragen:

• Is het onderwerp actueel, relevant, vernieuwend?
• Is er samenhang tussen het onderwerp en de conclusie?
• Levert de inhoud van het abstract een bijdrage aan de beroepsontwikkeling?
• Is het taalgebruik (formulering) correct?

Met het geven van een lezing of workshop verdient de spreker (indien optometrist) studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici in de categorie ‘overige activiteiten’.

Tot vrijdag 5 oktober 2018 kun je je abstract indienen. Vóór 15 oktober 2018 ontvang je bericht over de selectie van je abstract. De tekst wordt vervolgens opgenomen in het programma. De congresredactie heeft het recht taalcorrecties aan te brengen zonder daarvoor contact op te nemen met de auteur(s). Schrijf daarom je abstract zo volledig mogelijk en gebruik geen afkortingen.?

Formulier abstract OVN Congres 2019