Disclaimer

Disclaimer


Deskundigheid
De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan het samenstellen van de informatie op zijn website. Desondanks is het mogelijk dat er op de website van de OVN onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen. De OVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.
Alle informatie op de website van de OVN is samengesteld en geschreven door het bestuur en bureau van de OVN, tenzij anders aangegeven. Alle bestuursleden en medewerkers van de OVN zijn allen zelf optometrist. Alle pagina’s worden regelmatig gecontroleerd. Onderaan elke pagina is zichtbaar wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. De website van de OVN biedt de mogelijkheid om documenten te downloaden. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van de OVN. De OVN geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt de OVN aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze websites, op welke wijze dan ook.

Doelstelling
De informatie aangeboden op de website van de OVN is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie tussen de cliënt/patiënt en zijn optometrist of arts. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik om het publiek te informeren over optometrie. Op per e-mail gestelde vragen over (persoonlijke) oogheelkundige problemen of andere vragen van medische aard wordt niet ingegaan.

Copyright
Het auteursrecht op www.optometrie.nl berust bij de OVN of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal ter beschikking hebben gesteld aan de OVN. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de OVN. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar info@optometrie.nl.
Linken naar de website van de OVN is wel toegestaan, mits de goede naam van de OVN daarmee niet wordt aangetast en mits daarmee geen instemming door en/of steun van de OVN wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Financiering
De redactionele inhoud van de website is onafhankelijk van financiering. De website van de OVN toont geen enkele vorm van reclame. Wel kunnen bedrijven en instellingen personeelsadvertenties op de website van de OVN laten plaatsen.