Telefonisch consult in plaats van fysieke afspraak bij contactlensdragers

Telefonisch consult in plaats van fysieke afspraak bij contactlensdragers

Het telefonisch consult kan de reguliere controle niet vervangen, het is een inventarisatie of verdere beoordeling noodzakelijk is en of de fysieke controle veilig uitgesteld kan worden tot een nader te bepalen moment. Wijs je cliënt hierop. Inventariseer vooraf welke cliënt in aanmerking komt voor een telefonisch consult.
 

Reminders bij het uitvragen van de klacht

 • Hoe lang zijn de klachten al aanwezig?
 • Welke zaken zorgen voor vermindering van de klachten?
 • Hoe vaak heeft u last?
 • Heeft u bijkomende symptomen?
 • Lokalisatie
 • Sinds wanneer zijn de klachten aanwezig?
 • Pijnklachten?
 • Medicatiegebruik?
 • Wat verergert de klachten?
 • Werk met een cijfergradatie, 1-10. Leg dit uit aan je cliënt.
 • Neem aandachtspunten vanuit de vorige lenscontrole mee.
   

Basisinformatie uit te vragen bij het dragen van contactlenzen

 • Heeft u veranderingen ervaren sinds de laatste controle?
 • Is er iets gewijzigd met betrekking tot uw gezondheid of medicatiegebruik?
 • Hoe lang kunt u de contactlenzen dragen? Is deze draagtijd gelijk gebleven of afgenomen?
 • Hoe ervaart u het zicht veraf?
 • Hoe ervaart u het zicht nabij?
 • Heeft u last van fotofobie/branderige/droge ogen/zandkorrelgevoel, afscheiding of jeukende ogen?
 • Hoe voelen uw ogen bij het inzetten/uithalen van de contactlenzen
 • Hoe vaak maakt u de contactlenzen schoon?
 • Hoe maakt u de contactlenzen schoon?
 • Heeft u nog voldoende verzorgingsproducten?
 • Heeft u nog voldoende contactlenzen?
   

Eind van het gesprek

 • Bespreek samen met de cliënt de bevindingen en conclusies door en vraag om bevestiging;
 • Benoem de risico’s bij het dragen van contactlenzen en leg uit wanneer contact moet worden opgenomen met de praktijk;
 • Benadruk dat dit onderzoek minder goed is dan een face-to-face onderzoek. Noteer dit ook in de status;
 • Maak notitie van het feit dat er een telefonisch consult heeft plaatsgevonden.
 
Ervaart de cliënt klachten? Maak de afweging of je deze klachten zelf gaat beoordelen of dat je naar de huisarts verwijst. Maak direct een volgende afspraak voor fysieke controle in de praktijk op een later moment. Geef de cliënt aan dat er je bereikbaar bent bij contactlens gerelateerde problemen.

Disclaimer 
 • Dit advies is opgesteld door het OVN bestuur op basis van de bij de auteurs beschikbare informatie en kan worden aangepast n.a.v. nieuwe inzichten ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2
 • Dit advies kan worden gebruikt om beleid op te baseren, maar is geen richtlijn