Evaluatie kwaliteitsvisitatie OVN

Vragenlijst 2 voor gevisiteerden - individuele gesprekken 26 oktober


De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om de kwaliteitsvisitatie van de OVN te evalueren. Uw ervaring is voor ons van grote waarde om de OVN-visitatie verder te verbeteren. We verzoeken u daarom de vragenlijst in te vullen en uw bevindingen zo eerlijk mogelijk met ons te delen.
 
Wij ontvangen de ingevulde vragenlijst graag binnen een week retour, dus voor 2 november. Naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst kunnen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen om de gegeven antwoorden door te lopen en waar nodig een toelichting te vragen.

Gegevens optometrist


1.   Naam *  

2.   E-mailadres *  

3.   Telefoonnummer *  

4.   Scenario *
 

pagina 1 van 2