Auteur: Danielle | Geplaatst op: 23 augustus 2017

Marion Frissen: Bekend
Al vanaf mijn tiende jaar laat ik periodiek mijn ogen nakijken. Zelden echter was mij bekend of ik bij de controle te maken had met een optometrist. Pas sinds ik op 15 maart jl. ging werken voor de OVN, ben ik mij er goed bewust van hoe groot de rol is die de optometrist in de ooggezondheidszorg speelt. Maar nu mijn omgeving…. Wanneer ik familie en vrienden vertel wat mijn werk inhoudt, valt mij op dat ik regelmatig het woord bekend gebruik. ‘’Ik was niet echt bekend met het vak Optometrie,” hoor ik mezelf zeggen. En: “Zijn jullie bekend met het vak optometrie?” ”Was het jou bekend dat de optometrist in ziekenhuizen naast de oogarts werkt?” En: “Is bekend dat optiekbedrijven ook optometristen in dienst kunnen hebben?

En in gesprekken met mensen uit mijn professioneel netwerk in de gezondheidszorg: “Wisten jullie dat optometristen onder de Wet BIG vallen en dat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing is?”  

De kwestie van de onbekendheid wordt ook door de optometristen zelf ervaren in hun contacten met cliënten maar ook met andere professionals. 

Al in 2000 werd de titelbescherming van de optometrist in de wet vastgelegd (Staatsblad 2000). Een belangrijke reden was de onbekendheid bij het publiek met het beroep optometrist en het bijhorende deskundigheidsgebied. In de toelichting staat het volgende: “De Raad BIG concludeert dat bij het beroep van optometrist behoefte aan zowel publieksvoorlichting als een publiekrechtelijke opleidingsregeling bestaat. (…) Ook verwijzers (vooral de huisarts) kunnen niet altijd aangeven wat het deskundigheidsgebied van de opticien respectievelijk de optometrist inhoudt.”

Na 17 jaar is de publicatie in het Staatsblad kennelijk hier en daar wat weggezakt. Hoogste tijd om deze weer onder de aandacht te brengen. Temeer omdat in de samenleving steeds meer erkenning is van het belang van gezonde ogen en er de komende jaren een belangrijke toename zal zijn van het aantal slechtzienden. Het is belangrijk om de positie en kwaliteiten van de optometrist in de samenleving meer bekend te maken. Niet alleen onder de burgers, maar ook bij andere disciplines zoals huisartsen, verpleeghuisartsen en jeugdartsen. Zelfs oogartsen weten niet altijd welke taken ze aan optometristen kunnen overdragen. Tot slot zouden ook verzekeraars de taken van de optometrist, als een belangrijk onderdeel van de financiering van de ooggezondheidszorg, meer op hun netvlies moeten krijgen.

Voor een goede uitvoering van de wettelijke erkenning uit 2000 is de Optometrist aan het publiek verplicht is om zich bekend te maken.  Voor mezelf zie ik het als een uitdaging om hieraan een bijdrage te leveren en de leden waar mogelijk goed te ondersteunen bij de bekendmaking en uitoefening van dit mooie vak. Maar het mag duidelijk zijn dat het bureau van de vereniging dit niet alleen kan. In mijn komende blogs houd ik jullie op de hoogte van de werkzaamheden van het bureau, het bestuur en de Ledenraad. Jullie nodig ik uit om de goede voorbeelden te delen van manieren om meer bekendheid te verkrijgen bij het publiek en aanpalende beroepsgroepen. Degenen die hier wat actiever mee aan de slag willen, wijs ik op de vacatures in de commissie PR en voorlichting (meer informatie via Danielle van Eden).
 
Marion Frissen

1 reactie
What is the significance of Marion Frissen's recognition in the field of optometry? <a href="https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/">Tel U</a>
Geplaatst door Teknik Informatika

Laat een reactie achter:

Naam (verplicht)
Email (verplicht, wordt nooit getoond)
Reactie