Auteur: danielle | Geplaatst op: 18 augustus 2022

Penningmeester/bestuurslid met ervaring op het gebied van financiën van een (beroeps) vereniging


Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zoekt:

 Penningmeester/bestuurslid met ervaring
op het gebied van financiën van een (beroeps) vereniging


Over de OVN

De OVN is een actieve beroepsvereniging bestaand uit het OVN-bureau, een betrokken toezichthoudend bestuur en als hoogste orgaan de ledenraad.
De OVN bevordert de positie van de optometrist als een zelfstandige zorgprofessional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van cliëntenzorg, als op het vlak van praktijkvoering.
De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN bij aan passende oogzorg, waarbij de optometrist uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten. 

Algemene kenmerken van een OVN bestuurslid

 • Een strategische en ondernemende instelling;
 • Betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving, extern gerichte oriëntatie, helicopterview;
 • Heeft een denk- en handelswijze gericht op het belang van de leden en het beroep optometrie;
 • Eventuele nevenfuncties zijn vrij van tegenstrijdige belangen met de OVN;
 • Ervaring in de zorg, oogzorg of paramedische zorg is een pré. 

Specifieke vaardigheden penningmeester

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring met financieel beleid van (beroeps) verenigingen;
 • Ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een professionele administrateur beschikt;
 • Kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
 • Onderhoudt contacten met de directeur over de financiële ontwikkelingen en doet voorstellen aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financiële beleid;
 • Is betrokken bij het overleg met de externe accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de verantwoording bij de jaarrekening;
 • Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de ledenraad (2 maal per jaar). 

Praktische informatie

 • Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging; 
 • Het betreft een onbezoldigde functie, voor vergaderingen geldt een vacatie-, onkosten- en reiskostenregeling;
 • De penningmeester heeft voldoende tijd beschikbaar voor circa 6 bestuursvergaderingen, 2 - 3 ledenraadsvergaderingen en minimaal 2 overleggen met accountant, administrateur en directeur per jaar;
 • Bij benadering is het tijdsbeslag circa 4 uur per week;
 • Een selectiecommissie vanuit de ledenraad en het bestuur beoordeelt de kandidaten waarna kandidaat-bestuursleden door het bestuur worden voorgedragen en benoemd door de Ledenraad;
 • De penningmeester wordt door de ledenraad als bestuurslid gekozen en in functie van penningmeester benoemd door het bestuur. 
 • Je ontvangt 2 KP-punten per bestuursvergadering.

Belangstelling?

Heb je bestuurservaring of wil je hier graag ervaring in op doen en heb je affiniteit met financiën?
We ontvangen graag je motivatiebrief en cv per e-mail via info@optometrie.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Richard Backx, richard@optometrie.nl, meer informatie over de OVN is ook te vinden op www.optometrie.nl.
 
Plaatsingsdatum: 20 mei 2022
 
Bemiddeling en acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld en wordt niet op gereageerd.