Auteur: Machteld | Geplaatst op: 18 augustus 2023

OVN zoekt voorzitter Bestuur


Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zoekt een:
 

Voorzitter
 

Wij zoeken een

Bedreven bestuurder met ervaring in belangenbehartiging. Een voorzitter die goed geïnformeerd is over maatschappelijke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief weet te benutten voor de eigen functie en de OVN. Weet de leden te betrekken bij zowel maatschappelijke als economische en politieke ontwikkelingen.

Over de OVN

De OVN is een actieve beroepsvereniging bestaand uit het OVN-bureau, een betrokken toezichthoudend bestuur en als hoogste orgaan de ledenraad.
De OVN bevordert de positie van de optometrist als een zelfstandige zorgprofessional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van cliëntenzorg, als op het vlak van praktijkvoering.
De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN bij aan passende oogzorg, waarbij de optometrist uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten.

Functieomschrijving

Het bestuur van de OVN is een toezichthoudend bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor:
 • Het voorzitten van de bestuursvergaderingen en andere OVN-bijeenkomsten en zorgt daarbij voor betrokkenheid van alle leden en voor een proactieve en gedragen besluitvorming.
 • Het mede ontwikkelen van de strategie van de vereniging.
 • Het zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur en binnen de vereniging.
 • De vereniging vertegenwoordigen op relevante bijeenkomsten en momenten.
 • Het aansturen van de directeur en samenwerken met het OVN-bureau.
 • Het versterken van de OVN naar de leden en daarbuiten.

Algemene kenmerken voorzitter

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Een denk- en handelswijze die gericht is op het belang van de leden en het beroep optometrie. Zelf ook lid van de OVN.
 • Aantoonbaar inzicht en kennis van (kwaliteit van) zorg.
 • Innovatief vermogen en ondernemingszin.
 • Omgevingsgericht en kan ontwikkelingen doorzien en vertalen naar de leden.
 • Luistert, is consequent en voorspelbaar.
 • Begrijpt en beheerst het maatschappelijke debat over zorg. Zoekt in samenwerking met de directeur naar antwoorden samen met zorgverzekeraars, overheid, Zorginstituut Nederland, cliënten, professionals en andere (zorg)organisaties.
 • Eventuele nevenfuncties zijn vrij van tegenstrijdige belangen met de OVN.

Praktische informatie

 • Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging; 
 • Een selectiecommissie vanuit de ledenraad en het bestuur beoordeelt de kandidaten waarna kandidaat-bestuursleden door het bestuur worden voorgedragen en benoemd door de ledenraad;
 • De kandidaat wordt door de ledenraad als bestuurslid gekozen en in functie van voorzitter benoemd door het bestuur.
 • Het voorzitterschap OVN is een uitgelezen kans voor een bestuurder die een maatschappelijk relevante opdracht zoekt met grote impact in de oogzorg. Gedacht moet worden aan een tijdsimpact van 4-8 uur per week, flexibel in te delen. De werkzaamheden zullen met name vanuit thuis of kantoor Utrecht zijn. De vergoeding is gelijkwaardig aan het salaris van een optometrist en de OVN kent een reis- en onkostenvergoeding.

Belangstelling?

We ontvangen graag je motivatiebrief en cv per e-mail via info@optometrie.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Gabriëlle Janssen, gabrielle@optometrie.nl. Kijk vooral het uitgebreide interview van Simone met Gabriëlle over de functie van voorzitter.
 
Bemiddeling en acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld en wordt niet op gereageerd.