Auteur: Jursica | Geplaatst op: 16 juli 2019

Optometrist (n.t.b) regio Midden-Brabant
Ben jij een optometrist en ben je in voor vernieuwing? Dan zoeken wij jou!
 


In de regio Midden-Brabant werken ziekenhuis ETZ, zorggroep RCH, CZ en VGZ aan het verbeteren van de oogzorg. Dit initiatief maakt onderdeel uit van Samendraad.
 

Wie zoeken wij?

Het verbeteren van de oogzorg door het vormgeven van een succesvolle samenwerking tussen huisarts, oogarts én optometrist kan natuurlijk niet zonder betrokkenheid van alle partijen. Daarom zijn wij op zoek naar enkele ondernemende optometristen met een hands-on mentaliteit die:

 • mede inhoud willen geven aan verbeteringen in de oogzorg in de regio Midden-Brabant en bereid zijn om van september t/m december enkele keren samen te komen met huisartsen en oogartsen voor een overleg,

 • mee willen werken aan het (blijven) leveren van kwalitatief hoogwaardige oogzorg in de regio door het opbouwen van een eigen praktijk (in een gezondheidscentrum) van waaruit uitvoering gegeven kan worden aan dit initiatief (streven is starten per 1 januari 2020),

 • beschikken over goede communicatie vaardigheden en graag samenwerken met andere professionals.

 

Waarom dit initiatief?

De laatste jaren komen steeds meer mensen met  klachten van hun ogen bij de huisarts. De vergrijzing en algemene ongerustheid zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor deze toegenomen zorgvraag. In de eerste lijn zijn de huisartsen onvoldoende toegerust om deze exponentiële vraag te verwerken. En bij oogartsen lopen de wachtlijsten snel op. De huisartsen en oogartsen van de regio Midden-Brabant willen graag met behulp van goed gekwalificeerde optometristen dit probleem het hoofd bieden.
 

Wat willen we?

We zien dit als een uitgelezen kans om de minder complexe zorg in de eerste lijn te houden, onnodige verwijzingen naar de tweede lijn te beperken en daarmee de wachttijden te bekorten. Het effect van deze oogzorg op de juiste plaats is goede en tevens snelle zorg, liefst dichtbij de patiënten, door goed geschoolde en enthousiaste zorgverleners in een krachtig samenwerkingsverband tussen huisartsen, optometristen en oogartsen.
Concreet kunnen alle bij de zorggroep RCH aangesloten huisartsen hun patiënten voor oogheelkundige klachten digitaal verwijzen naar de bij deze samenwerking betrokken optometristen. De inschatting is dat dit jaarlijks ongeveer 2800 patiënten betreft. Deze optometristen voeren een oogheelkundig onderzoek uit op geleide van de vraag van de huisarts en voorzien de huisarts van een advies. De huisarts is en blijft daarbij de hoofdbehandelaar.
 

 

Wat gaat dit opleveren?

 Voor de patiënt:

 • kortere wachttijden;

 • oogheelkundige zorg dichtbij;

 • geen aanspraak op het eigen risico.

 

Voor de huisarts:

 • ontlasting door de inzet van een gekwalificeerde optometrist voor diagnostiek van specifieke oogheelkundige klachten;

 • deskundige feedback van de optometrist via een gebruikelijk retourbericht, met een behandeladvies.

 
Voor de oogarts:

 • minder verwijzingen, dus kortere wachttijden voor patiënten;

 • ziet alleen patiënten die ook echt in het ziekenhuis horen (geen onnodige doorverwijzingen).

 
En natuurlijk ook voor jou als optometrist:

 • meedenken over de innovatie van oogzorg;

 • het beroep optometrie beter op de kaart zetten;

 • kans op nieuwe praktijkmogelijkheden in de 1e lijn;

 • goede samenwerking met huisartsen en oogartsen in de regio;

 • mogelijkheid tot opdoen van klinische ervaring in de 2e lijn.

 

Zin om mee te doen?

Heb je interesse, denk je die optometrist te zijn die wij zoeken en voldoe je aan de onderstaande voorwaarden:

 • HBO-diploma optometrie;

 • Registratie in het kwaliteitsregister paramedici;

 • Minimaal 2 jaar klinische ervaring in een ziekenhuis.

   

Stuur dan vóór 1 september een mail waarin je je interesse kenbaar maakt, samen met een kort CV naar i.vandenborne@eerstelijnsservicepunt.nl. Wij nemen dan op 12 september contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.