Auteur: machteld@optometrie.nl | Geplaatst op: 01 februari 2024

BestuurslidOptometristen Vereniging Nederland (OVN) zoekt:

Bestuurslid

Over de OVN

De OVN is een actieve beroepsvereniging bestaand uit het OVN-bureau, een betrokken toezichthoudend bestuur en als hoogste orgaan de ledenraad. Vanaf 1 maart treedt het one-tier model in werking met de aanstelling van een OVN directeur-bestuurder. 

De OVN bevordert de positie van de optometrist als een zelfstandige zorgprofessional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van cliëntenzorg, als op het vlak van praktijkvoering.
De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN bij aan passende oogzorg, waarbij de optometrist uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten. 

Algemene kenmerken van een OVN bestuurslid

 • Een strategische en ondernemende instelling;
 • Scherp zicht op strategische ontwikkelingen binnen de zorg en weet ‘hoe de hazen lopen’;
 • Betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving, extern gerichte oriëntatie, helicopterview;
 • Heeft een denk- en handelswijze gericht op het belang van de leden en het beroep optometrie;
 • Eventuele nevenfuncties zijn vrij van tegenstrijdige belangen met de OVN;
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring is een pré;
 • Een relevant bestuurlijk netwerk;
 • Ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie;
 • Gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten.

Praktische informatie

 • Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging; 
 • Het betreft een onbezoldigde functie, voor vergaderingen geldt een vacatie-, onkosten- en reiskostenregeling;
 • Het bestuurslid heeft voldoende tijd beschikbaar voor circa 6 bestuursvergaderingen, 2 - 3 ledenraadsvergaderingen;
 • Bij benadering is het tijdsbeslag circa 4 uur per week;
 • De taken en werkzaamheden worden vastgesteld in onderling overleg, dit in lijn met de functies van een niet-uitvoerend bestuurslid binnen het one-tier model.
 • Een selectiecommissie vanuit de ledenraad en het bestuur spreekt met kandidaten waarna kandidaat-bestuursleden door het bestuur worden voorgedragen en benoemd door de Ledenraad;
 • Het bestuurslid wordt door de ledenraad als bestuurslid gekozen. 
 • Je ontvangt 2 KP-punten per bestuursvergadering.

Belangstelling?

Heb je bestuurservaring of wil je hier graag ervaring in op doen?
We ontvangen graag je motivatiebrief en cv per e-mail via info@optometrie.nl. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Wim Dam, wim@optometrie.nl of Sonja Zinken, sonja@optometrie.nl. Meer informatie over de OVN is ook te vinden op www.optometrie.nl.
 
Plaatsingsdatum: 1 februari 2024
 
Bemiddeling en acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld en wordt niet op gereageerd.