Auteur: jeanette | Geplaatst op: 22 maart 2021

Beoordelaar herregistratie & accreditatie (16 uur per week)


Gezocht:

Beoordelaar herregistratie & accreditatie
(16 uur per week)

Het Kwaliteitsregister Paramedici zoekt per 1 mei 2021 een beoordelaar herregistratie & accreditatie die secuur en super klantvriendelijk is

Over het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijk register voor negen paramedische beroepsgroepen. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Ook voert het KP de accreditatie uit van scholings- en andere activiteiten die paramedici in het kader van hun kwaliteitsregistratie volgen. Tot slot is de klachten- en geschillenregeling voor de paramedische beroepen bij het KP ondergebracht.

Organisatie

KP is de organisatie waar de kwaliteitsregistratie en accreditatie uniform worden uitgevoerd. Op 1 januari 2021 waren er ruim 37.000 geregistreerden.

Het dagelijks werk ligt in handen van de werkorganisatie met negen medewerkers verdeeld over een frontoffice en een backoffice. De frontoffice heeft het rechtstreekse contact met de geregistreerden en de scholingsaanbieders. Dit contact is per telefoon, mail en via de basissystemen (PE-online en Windex). De backoffice ontwikkelt en voert het beleid uit, is aanspreekpunt voor de beroepsverenigingen en is verantwoordelijk voor het herregistratieproces, het accreditatieproces en de coördinatie van het Klachtenloket Paramedici. Het team werkt vanuit het principe van samensturing en onderling vertrouwen.

Wat wij verwachten

De beoordelaar:

 • beoordeelt herregistratieverzoeken en accreditatie aanvragen op juistheid en volledigheid en heeft hier affiniteit mee;
 • heeft als eerste aanspreekpunt vanuit de front office veelvuldig contact met geregistreerden en scholingsaanbieders;
 • heeft inzicht in de kwaliteitscriteria en de daarbij horende deskundigheidsbevorderende activiteiten en heeft het beoordelingsvermogen om de activiteiten van geregistreerden daaraan te toetsen.
 • streeft naar eenduidigheid binnen het beoordelen;
 • heeft inzicht in de criteria en procedure van accreditatie ten behoeve van verwerking aanvragen voor accreditatie;
 • heeft zicht op de voortgang van de werkzaamheden, schakelt hierover met collega’s (samensturing) en externen.
 • is vaardig, empathisch, communicatief en effectief.

Profiel

 • HBO niveau;
 • minimaal 3 jaar werkervaring bij voorkeur in de zorg;
 • stressbestendig bij lastige en/of veelvuldige vragen;
 • zorgvuldig, accuraat en volgens afgesproken protocol relevante gegevens vastleggen.

Wij bieden

 • afwisselende werkzaamheden in een dynamische omgeving;
 • een compleet inwerkprogramma;
 • enthousiaste en professionele collega’s;
 • het betreft een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren;
 • de functie is gewaardeerd in FWG schaal 50 van de CAO ziekenhuizen.

Informatie en reactie

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Manon Notenboom, coördinator, via telefoonnummer 06 – 115 61 313.

De sollicitatiebrief kun je vóór 8 april 2021 sturen naar: beleid@kwaliteitsregisterparamedici.nl, onder vermelding van ‘vacature beoordelaar herregistratie & accreditatie’. De eerste gesprekken worden gepland op 20 april 2021 (middag).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.