Auteur: jeanette | Geplaatst op: 12 februari 2018

Leden voor de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO)
Als BIG-geregistreerde beroepsgroep zijn de optometristen zelf verantwoordelijk voor het bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van het beroepsmatig handelen en voor  goede zorg, volgens de actuele inzichten en mogelijkheden. Stakeholders vragen de optometrist om de kwaliteit van hun dienstverlening inzichtelijk te maken. Zowel voor klanten als partners waarmee wordt samengewerkt is de kwaliteit van het handelen en de kwaliteit van de praktijkvoering van de optometrist een belangrijke voorwaarde om diensten af te nemen respectievelijk om mee samen te werken en/of naar te verwijzen.

 
Kwaliteit staat hoog op de agenda van de OVN, en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Daarom willen wij de Commissie Kwaliteitsontwikkeling versterken en zijn op zoek naar:
  

Leden voor de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO)

  
De Commissie Kwaliteitsontwikkeling is dé commissie binnen de OVN die zich sterk maakt voor kwaliteit van onze beroepsgroep. De activiteiten van de CKO zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van optometristen, zodat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de cliënt wordt verleend.
In 2020 houdt de CKO zich bezig met:
 • Adviseren over kwaliteitskringen en intercollegiaal overleg
 • Herziening richtlijnen en ontwikkeling nieuwe richtlijnen
 • Het becommentarieren en adviseren over de validatie van richtlijnen ontwikkeld door externe partijen.
 • Het vertegenwoordigen van de OVN in commissies in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 • Feedback concept visitatiemethodiek
 • Ontwikkeling nieuwe methodiek Journal club
 • Cliënttevredenheidsmeting
Daarnaast levert de CKO input voor de strategische beleidscyclus  van de OVN door te adviseren over belangrijke thema’s en activiteiten rond kwaliteitsontwikkeling. De tijdsinvestering ligt rond de 5-10 uur per maand.
 

Iets voor jou?

Wij zoeken enthousiaste OVN-leden om plaats te nemen in de CKO die:
 • Affiniteit hebben met kwaliteitszorg (denk aan richtlijnontwikkeling, kwaliteitsregister, in gang zetten van verbetertrajecten en het beoordelen van kwaliteitsbevorderende activiteiten of initiatieven).
 • In staat zijn om relevante documenten, artikelen en onderzoeken kritisch door te nemen en te beoordelen.
 • In staat zijn om kritisch te kijken naar zichzelf als optometrist en het vak optometrie.
 • Affiniteit hebben met de dagelijkse optometrische praktijk.
 • Lid is van de OVN, en de visie en missie van de OVN onderschrijft.
Aantoonbare kennis en ervaring met kwaliteitszorg is een pre. 
 

Interesse om je aan te sluiten bij de CKO? 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de CKO? Dan horen we graag wat jou motiveert en welke ervaring je meebrengt.  Dat kan via dit formulier. Heb je vooraf vragen dan kun je terecht op ons bureau via T. 088-0771165 of beleid@optometrie.nl (t.a.v. Commissie Kwaliteitsontwikkeling). Mocht je aarzelen omdat je denkt niet helemaal te voldoen aan het profiel, neem ook dan gerust contact op voor overleg.
De OVN biedt een reis- en onkostenvergoeding. Uiteraard is het werk voor deze commissie op te voeren voor KP-punten.