OVN-nieuwsbrief mei 2023

Lidmaatschapsnummer: [[Lidmaatschapsnummer]]
 
Beste [[voorletters]] [[tussenvoegsel]] [[achternaam]],
 
Zoals je weet werken we hard aan een tariefregeling voor optometristen. We krijgen positieve signalen over de vorderingen, waarover we je in deze nieuwsbrief graag meer vertellen. Om als vereniging mee te gaan in deze ontwikkeling zijn we op zoek naar een gepassioneerde energieke directeur. Ben of ken jij een geschikte kandidaat? Laat het ons vooral weten.
 

Subsidiekans voor OVN!

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
De OVN is door ZonMw uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen voor max. €450.000 voor vier jaar. We mogen subsidie aanvragen voor het verder doorontwikkelen van het kwaliteitskader Juiste Oogzorg op de Juiste Plek (JZOJP). Een formele blijk van vertrouwen in de professionele bijdrage van de optometrist, die voorkomt uit de zorgvuldige samenwerkingsafspraken die we de afgelopen jaar hebben kunnen maken.
In goed overleg met het Zorginstituut Nederland is bepaald waarover subsidie aangevraagd kan worden, zoals de ontwikkeling van de richtlijn droge ogen, glaucoom, OBO, rode vlaggenlijst, training visitatoren en patiëntenvoorlichting. Regulier worden deze projecten uit contributiegelden gefinancierd, dus subsidie maakt het mogelijk de ontwikkeling te versnellen. We verwachten dit najaar te horen of onze aanvraag gehonoreerd wordt, maar we zijn positief gestemd.
 

Meer visitaties

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Zodra het Zorginstituut Nederland een positieve beoordeling afgeeft over een tariefregeling voor optometristen, kan het snel gaan. Maar zorgverzekeraars zullen wel bepaalde kwaliteitseisen verwachten, waaronder visitatie. Wil jij hier klaar voor zijn? Schrijf je dan snel in voor de OVN-kwaliteitsvisitatie. De capaciteit is beperkt, dus wacht niet tot het laatste moment.
Ook wij bereiden ons voor op de opschaling van visitatie. Daarom zijn we heel blij met de versterking van ons team; visitatoren Ridwan Mailoa, Nienke Miltenburg-Soeters, Akko Vellinga, en leden van de visitatiecommissie Josien Zeeman en Patrick Wetzel! Graag horen we ook van jou!
 

Gezocht: tweedelijns optometristen

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) voert samen met Amsterdam UMC het onderzoek ‘Praten over Maculadegeneratie’ uit. Doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van het gesprekshulpmiddel ‘Praten over Maculadegeneratie’.
Het Nivel zoekt nu optometristen die werken met cliënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Je kunt deelnemen aan het onderzoek als je werkzaam bent in de tweedelijns oogzorg (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum). Het onderzoek bestaat uit een groepsgesprek met optometristen, oogartsen, PA’s en TOA’s op maandag 3 juli of dinsdag 4 juli 2023 om 19:00. Het gesprek duurt 1,5 uur. 
Voor deelname ontvang je een cadeaubon en een bewijs van deelname. Wil je meedoen? Neem contact op met Mariska Scheffer (m.scheffer@nivel.nl), onderzoeker bij het Nivel. Vermeld bij de aanmelding je leeftijd, werklocatie en het aantal jaar werkervaring.
 
 

OVN Congres gemist en spijt?

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Dat is niet nodig! Vanaf heden kun je alsnog je inschrijven en online het congres volgen waardoor je maar liefst ruim 15 uur aan lezingen kunt volgen. Alle webinars zijn geaccrediteerd waardoor je maximaal 15 KP-punten kunt 'verdienen'. Via deze link kun je je inschrijven.
 

Enquête: ICF Core Set voor mensen met visusverlies

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Onderzoekers van de Universiteit Gent en Amsterdam UMC zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een Internationaal Classificatiesysteem van functioneren (ICF) Core Set voor mensen met visusverlies. Met dit model willen ze de zorg, behandeling en revalidatie beter afstemmen op de zaken die een bijdrage leveren tot het verhogen van de levenskwaliteit, het aanmoedigen van een omvattende aanpak die verder gaat dan de beperkingen. Er staat nu een wereldwijde enquête uit om zorgprofessionals in eerste, tweede en derde lijn te bevragen welke belemmerende en stimulerende factoren zij waarnemen bij blinden en slechtzienden. Doe je mee? Lees verder voor deelname aan de enquête.
 
  lees meer op OVN
 

KP start proef met KP-check

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Optometristen die in 2025 gaan herregistreren, krijgen binnenkort een uitnodiging van het KP om mee te doen aan een KP-check. In deze proef zal het team van het Kwaliteitsregister de voortgang checken van je activiteiten en scholingen. Je krijgt van hen dan groen licht of een persoonlijk advies, zodat je ruim op tijd je kwaliteitsregistratie op orde kunt maken. Een mooie service van het KP die begin juni als proef van start gaat. Enige tegenprestatie is dat je jouw ervaringen met de proef met het KP deelt via een schriftelijke vragenlijst. Interesse? Houd dan de berichten van KP in de gaten en activeer de ‘KP-check’ in je portfolio.
 

Taalbarrières bij de optometrist?

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Hoe ga je als optometrist om met taalbarrières? En welke verantwoordelijkheid heb je als zorgverlener om ook met anderstalige patiënten goed te communiceren? De Patiëntenfederatie Nederland stelt momenteel een generieke richtlijnmodule op over omgaan met taalbarrières in de zorg. Vanuit de Commissie Kwaliteitsontwikkeling was Karin van den Nieuwendijk aanwezig bij de knelpuntenbepaling van de richtlijnontwikkeling. Een verslag.
  lees meer op OVN
 

Praktijkhouders: tegemoetkoming energiekosten

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Zijn je energiekosten als mkb-onderneming minimaal 7% van je totale omzet? Dan kom je misschien in aanmerking voor TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). TEK kun je aanvragen tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Meer weten? Webinar terugkijken of lees op www.rvo.nl/tek.
 

Contactlensaanpasser: hoe denk jij over verbod PFAS?

Voorbeeld afbeelding OVN White space OVN
Er is een voorstel van een totaal verbod van PFAS in de Europese Unie vanwege de schadelijke impact op het milieu. Polymeren voor RGP-contactlenzen bevatten PFAS-stoffen en zouden dus onder een PFAS-verbod vallen. Deze stoffen zorgen voor "niet-klevende" eigenschappen, maar leveren ook een essentiële bijdrage aan de zuurstofdoorlaatbaarheid, biocompatibiliteit, comfort, bevochtigbaarheid, stijfheid, latbaarheid, duurzaamheid, krasbestendigheid en vormstabiliteit. Bij een verbod zouden de prestatie-eigenschappen van de beschikbare RGP-lenzen sterk verminderen. EUROMCONTACT vertegenwoordigt de Europese fabrikanten van contactlenzen en lensverzorgingsproducten bij de EU-instellingen, belanghebbenden en de vakpers, levert expertise voor beleidsmakers en helpt de juiste regelgeving tot stand te brengen. EUROMCONTACT heeft jouw hulp nodig om in kaart te brengen wat de impact is van een totaalverbod op PFAS, omdat zij van mening zijn dat een verbod onevenredig is en nadelig zou zijn voor de 3 miljoen dragers van RGP-contactlenzen. Vul hier je enquête in.  
 

Actueel in de optometrie

 

Agenda

Op de agenda-pagina op de OVN-academie staan nog meer evenementen en informatie van scholingsaanbieders vermeld.