Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 06 juni 2018

Wil jij ook een sterke positie voor de optometrist in de oogzorg?


Samen met alle Nederlandse optometristen wil de OVN via het Landelijk Optometristenonderzoek zichtbaar maken wat optometristen te bieden hebben. Ook levert het onderzoek de beroepsgroep handvatten om de kwaliteit van de optometrie op een hoog peil te houden. De deelname van optometristen bij de eerste twee deelonderzoeken was overweldigend en getuigt van een grote betrokkenheid van de beroepsgroep.

De OVN roept optometristen op om nog éénmaal massaal mee te doen, nu aan het derde en laatste deelonderzoek naar de positie van de optometrist.
 

Deel 3: Positie in de keten

Het Landelijk Optometristenonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. De eerste twee deelonderzoeken over het werkveld en over cliënt- en kwaliteitgericht werken, hebben afgelopen februari, maart en april plaatsgevonden. Het derde onderzoek richt zich op de positie van de optometrist. Als optometristen willen we goede en veilige zorg bieden, laagdrempelig, toegankelijk en zuinig, waar mogelijk dichtbij huis en in samenwerking met de huisarts en oogarts. Hoe pakken we dit aan? De resultaten van de vragenlijst zullen dit inzichtelijk maken en bieden gelijk handvatten om ons sterker te positioneren.
 

Meedoen

Rond 8 juni worden persoonlijke uitnodigingen voor het derde en laatste deelonderzoek verzonden aan alle leden van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN), aan geregistreerden in het Kwaliteitsregister Paramedici en optometristen die zich eerder zelf aangemeld hebben. Het onderzoek is uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen met een in Nederland geldig diploma optometrist: optometristen die geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn dan ook van harte welkom om mee te doen en kunnen zich hier aanmelden.
De OVN roept ook niet-praktiserend optometristen op om mee te doen. Dat levert namelijk ook belangrijke informatie op over de beroepsgroep. 
 

Persoonlijk voordeel

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen van belang voor de beroepsgroep als geheel, maar ook voor de optometrist persoonlijk. Met de uitkomsten kan de optometrist het eigen werk en de eigen werkwijze vergelijken met die van andere optometristen. Bovendien maakt elke deelnemer kans op het winnen van een iPad.
 

Geen optometrist? Ook voor jou is er wat bij te winnen!

Door  het Landelijk Optometristenonderzoek onder de aandacht te brengen van optometristen in jouw omgeving, maak jij kans op een iPad! Op onze website is te lezen hoe dit in z'n werk gaat en is promotiemateriaal beschikbaar.