Meer nieuws


Archief

Auteur: Kristel te Hofste | Geplaatst op: 29 maart 2019

Werkgroeplid kwaliteitsvisitatie


Visitatie gaat over het evalueren wat organisatorisch en vakinhoudelijk goed gaat en wat verbeterd en verder ontwikkeld kan worden. Bij een visitatie wordt je praktijk bezocht door andere optometristen. Met behulp van de visitatie kan je je bewust worden van processen in je eigen praktijk. Ook wordt er bevestigd of je op de goede weg zit en of je wellicht wat moet bijsturen. Een visitatie is dus reflectief en ontwikkelgericht.

In de visitatiesystematiek staan vier domeinen centraal.
 1. Evaluatie van zorg
  Bij evaluatie van de zorg gaat het om de uitkomst van de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe zorgprocessen en contacten met verwijzers geregeld zijn. De evaluatie is een zorginhoudelijke spiegel die je wordt voorgehouden om te zien waar je staat en waar je naartoe wil.
 2. Cliëntenperspectief 
  Cliëntenperspectief wordt steeds belangrijker. Zo wordt er gekeken of (en hoe) je de klachtenregeling geregeld hebt en hoe cliënten je zorg en praktijk ervaren.
 3. Praktijk functioneren
  Belangrijk om te kijken hoe je praktijk functioneert. Hoe ga je om met je cliënten en personeel?
 4. Professionele ontwikkeling/individueel handelen
  Vakinhoudelijke kennis is belangrijk. Hoe hou je dat bij? Hoe heb je richtlijnen geïmplementeerd in je praktijkvoering?
 
Visitatie is een waardevol instrument in het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van je praktijk. Daarom start de OVN op korte termijn met het ontwikkelen van een methodiek voor de kwaliteitsvisitaties van optometristen. Hiertoe wordt een werkgroep gevormd. Daarvoor zijn wij op zoek naar:
5-6 leden voor de werkgroep kwaliteitsvisitatie

Taken en verantwoordelijkheden
Annemarie Hagemeijer leidt het project. Zij is zeer ervaren met het ontwikkelen van visitatiesystematieken, en deed dit onder meer voor wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Als werkgroeplid ondersteun je de projectleider, onder meer door:
 1. Inhoudelijke expertise in te brengen;
 2. Actief mee te werken aan de ontwikkeling van een normen- en waarderingssystematiek voor de optometrie;
 3. Actief bij te dragen aan de implementatie/ pilotfase van de visitatie.
Tijdsinvestering
De ontwikkelfase van de visitatie duurt naar schatting één jaar. De werkgroep zal tijdens dit jaar zes keer vergaderen in Houten. De tijdsinvestering is ongeveer negen uur per vergadering (drie uur voorbereiden, drie uur vergaderen, drie uur uitwerken in de periode tot aan de volgende vergadering). De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats voor de zomer (in mei en juni), waarbij we nadenken over: Welke normen en waarderingen hebben wij als beroepsgroep? En wat vind jij hierbij kenmerkend voor onze beroepsgroep? Waar wijken we  o.b.v. bestaande beleidsnotities  in de dagelijkse praktijk af en waarom? Ook is er uitleg over wat visiteren precies inhoudt. Waar mogelijk zal via e-mail gecommuniceerd en digitaal samengewerkt worden.
 
Iets voor jou?
Voor dit project zoeken we optometristen, werkzaam in de eerste (werkgever) of tweede lijn, die:
 • vanuit ‘hart voor het vak’ enthousiast zijn om actief deel te nemen aan de werkgroep en de motivatie bezitten om het beoogde resultaat te bereiken;
 • breed inzicht hebben in de praktijk van het beroep, en goed op de hoogte zijn van de geldende beleidsregels (bv kwaliteitsafspraken, beroepscompetenties etc)
 • visitatie zien als een mooie methode om je als optometrist verder te ontwikkelen, en die ook bereid zijn dit uit te dragen naar collega`s (ambassadeurs);
 • in staat zijn om relevante (beleids)documenten kritisch te lezen en van constructieve feedback te voorzien;
 • zich committeren aan het beoogde resultaat, afspraken en deadlines;
 • een teamspeler zijn en zich inzetten voor consensus binnen de werkgroep, maar tevens een kritische houding ten toon spreiden;
 • beschikken over goede communicatieve, vergader- en schrijfvaardigheden.
 
Reageren
Heb je interesse, dan ontvangen we graag je aanmelding voor 15 april a.s. via beleid@optometrie.nl.  Heb je vooraf vragen dan kun je terecht bij ons bureau via T. 088-0771165 of mailen via beleid@optometrie.nl (o.v.v. werkgroep kwaliteitsvisitatie). Uiteraard is het werk voor deze werkgroep op te voeren voor KP-punten en biedt de OVN de werkgroepleden een reis- en onkostenvergoeding