Oproep voor stageplaatsen!

Meer nieuws


Archief

Geplaatst op: 25 april 2014

Oproep voor stageplaatsen!De opleiding Optometrie wil graag haar stageveld uitbreiden.

Op het moment lukt het de opleiding niet alle studenten een stageplaats aan te bieden.
  • 25 eerstejaars studenten zoeken nog een stageplaats voor hun OBL stage. Deze 1 daagse stage start in het 1ste en loopt door in het 2e studiejaar (april 2014 – april 2015). De duur van de stage is 10 dagen in het 1ste jaar en 35 dagen in het 2e jaar. De stage moet gelopen worden in een niet klinische setting onder begeleiding van een optometrist op vrijdag of op zaterdag.
  • Het aanbod beschikbare stageplaatsen voor 4e jaarstudenten in de periode van sept. 2014 – jan. 2015 is eveneens ontoereikend om alle studenten te kunnen plaatsen. Voor de oogheelkundestage zijn nog 20 extra plaatsen nodig. De totale duur van deze stage is 80 dagen (4 dg./per week), zij moet gelopen worden in een klinische setting onder begeleiding van een optometrist met minimaal 2 werkervaring.

Bent u nog geen stageplaats en wilt u meer informatie meldt u zich dan aan bij het stagebureau: stagebureau.optometrie@hu.nl.

Bent u al stageplaats, maar u had zich nog niet aangemeld bij het stagebureau wilt u dan opnieuw kijken of u alsnog plaats heeft voor een (extra) stagiair. Voor het opleiden van toekomstige collega-optometristen is uw inzet onmisbaar.

Voor het begeleiden van een stagiair krijgt u scholingspunten voor het kwaliteitsregister: 1 scholingspunt per 5 dagen begeleiding.