Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 11 juli 2017

Nieuwe technieken maken hoornvliestransplantaties minder riskant


Nieuwe operatietechnieken zijn minder riskant en leveren sneller herstel op. Dat is de conclusie van het promotie-onderzoek van de Amerikaanse oogarts dr. Jack Parker. Hij promoveerde op 4 juli aan de Universiteit van Leiden op basis van zijn onderzoek naar de DMEK-techniek en de ‘Bowman Layer’ transplantatie.

De DMEK-techniek en de ‘Bowman Layer’ transplantatie worden toegepast bij verschillende hoornvliesaandoeningen. DMEK, waarbij een laagje aan de achterkant van het hoornvlies wordt vervangen, is inmiddels in grote delen van de wereld de gangbare operatietechniek. Het onderzoek wijst uit dat patiënten beter zicht ervaren, sneller herstellen en dat er minder complicaties optreden.

'Bowman Layer’ transplantatie is een techniek voor de voorkant van de cornea. Deze techniek is nog relatief nieuw en de voornaamste conclusie op dit moment is dat hiermee zwaardere ingrepen uitgesteld kunnen worden. De verwachting is dat in de toekomst ook hier de complete vervanging van hoornvliezen kan worden voorkomen.

Jack Parker werkt sinds 2010 voor NIIOS als fellow. Hij blijft na afronding van zijn proefschrift nauw samenwerken met Gerrit Melles, de oprichter van NIIOS. Dr. Parker is verbonden aan oogheelkundig instituut Parker Cornea (Birmingham Alabama), opgezet door zijn vader. Melles is een van Parkers promotoren, de andere is professor Martine Jager. De titel van het proefschrift luidt Recent innovations in minimally invasive anterior and posterior lamellar keratoplasty.