Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 25 juli 2017

Gezocht: Leden voor de werkgroep nulmeting


De OVN wil meer inzicht en grip krijgen om de kwaliteit van de beroepsgroep op een hoog peil te houden en inzichtelijk te maken. Dit is cruciaal voor het versterken van de positie van de optometrist binnen de oogzorgketen en de verdere profilering onder publiek, ketenpartners, financiers en overheid.
De OVN start daarvoor na de zomer met een nulmeting waarin het werkveld geïnventariseerd wordt, de wijze van patiënt- en kwaliteitsgericht werken en de positie van de optometrist in de keten.

Om mee te denken over onder meer vragenlijsten en publiciteit wordt een werkgroep gevormd van optometristen. Daarom zijn wij op zoek naar:
 

6-8 leden voor de werkgroep nulmeting

 

De werkgroep nulmeting heeft gedurende het project een adviserende rol.

De werkgroep denkt in ieder geval mee over:

  • de inhoud en gebruikersvriendelijkheid van de vragenlijsten;
  • het uitdragen van het belang van deelname, en behalen van een zo hoog mogelijke respons;
  • communicatie resultaten van nulmeting.
De tijdsinvestering zal naar schatting rond de 20-30 uur liggen voor het gehele project (tot circa augustus 2018). De piek ligt bij aanvang van het project, van augustus-oktober, als de eerste vragenlijsten en het communicatieplan opgesteld worden. De verwachting is dat er twee bijeenkomsten plaatsvinden aan het begin (september) en einde van het project, maar veelal zal overleg via mail, skype of telefonisch plaatsvinden. Voor meer informatie over het project, verwijzen we naar het projectplan.
 

Iets voor jou?

Wij zoeken enthousiaste OVN-leden om plaats te nemen in de werkgroep die:
  • de doelstelling van de nulmeting onderschrijven;
  • affiniteit hebben met de dagelijkse optometrische praktijk;
  • in staat zijn om vragenlijsten kritisch te beoordelen op relevantie, juistheid, volledigheid en gebruiksvriendelijkheid;
  • affiniteit hebben met communicatiestrategie;
  • gevoel hebben voor verhoudingen en belangen;
  • informatie vertrouwelijk kunnen behandelen.
Ervaring met het beoordelen van onderzoek is een pré.
We willen de werkgroep zo divers mogelijk samenstellen en denken aan een vertegenwoordiging uit de eerste lijn, kliniek, contactlenzenpraktijk, optometrist met low vision-ervaring, ervaring met refractiechirurgie of binoculair zien, een lid van de CKO en de CPRV.
 

Interesse om je aan te sluiten bij de werkgroep? 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de werkgroep nulmeting? Dan horen we graag voor 4 september wat jou motiveert en welke ervaring je meebrengt. Dat kan via dit formulier. Heb je vooraf vragen dan kun je terecht bij het OVN-bureau via 088-0771165 of info@optometrie.nl. Mocht je aarzelen omdat je denkt niet helemaal te voldoen aan het profiel, neem ook dan gerust contact op voor overleg.
De OVN biedt een reis- en onkostenvergoeding. Uiteraard is het werk voor deze werkgroep op te voeren voor KP-punten.