Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 20 juni 2017

Gezocht: Leden voor de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO)


Als BIG-geregistreerde beroepsgroep zijn de optometristen zelf verantwoordelijk voor het bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van het beroepsmatig handelen en voor  goede zorg, volgens de actuele inzichten en mogelijkheden. Stakeholders vragen de optometrist om de kwaliteit van hun dienstverlening inzichtelijk te maken. Zowel voor klanten als partners waarmee wordt samengewerkt is de kwaliteit van het handelen en de kwaliteit van de praktijkvoering van de optometrist een belangrijke voorwaarde om diensten af te nemen respectievelijk om mee samen te werken en/of naar te verwijzen.
 
Kwaliteit staat hoog op de agenda van de OVN, en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Daarom willen wij de Commissie Kwaliteitsontwikkeling versterken en zijn op zoek naar:
  

Leden voor de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO)

 
De Commissie Kwaliteitsontwikkeling is dé commissie binnen de OVN die zich sterk maakt voor kwaliteit van onze beroepsgroep. De activiteiten van de CKO zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van optometristen, zodat de door hen te leveren zorg op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig, in goede samenhang en rondom de cliënt wordt verleend.
In 2017 houdt de CKO zich bezig met:
 • Het opstellen van een advies voor  het vervolgbeleid over de Richtlijn Glaucoom n.a.v. het onderzoek van de OVN en UMC+ Maastricht.
 • Het adviseren over de validatie van richtlijnen ontwikkeld door externe partijen (JGZ, DRP, Refractie).
 • Het vertegenwoordigen van de OVN in commissies in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 • De evaluatie van Opto Follow.
 • Het adviseren over de nulmeting: stand van zaken verrichtingen optometrist, evidence based werken en  de positie van de optometrist in de zorgketen.
 • Het adviseren over de toekomstverkenning beroepen orthoptist en optometrist.
 • Het informeren van leden over kwaliteitsontwikkeling van de beroepsgroep.
Daarnaast levert de CKO input voor de strategische beleidscyclus  van de OVN door te adviseren over belangrijke thema’s en activiteiten rond kwaliteitsontwikkeling. De tijdsinvestering ligt rond de 5-10 uur per maand.
 

Iets voor jou?

Wij zoeken enthousiaste OVN-leden om plaats te nemen in de CKO die:
 • Affiniteit hebben met kwaliteitszorg (denk aan richtlijnontwikkeling, kwaliteitsregister, in gang zetten van verbetertrajecten en het beoordelen van kwaliteitsbevorderende activiteiten of initiatieven).
 • In staat zijn om relevante documenten, artikelen en onderzoeken kritisch door te nemen en te beoordelen.
 • In staat zijn om kritisch te kijken naar zichzelf als optometrist en het vak optometrie.
 • Affiniteit hebben met de dagelijkse optometrische praktijk.
 • Lid is van de OVN, en de visie en missie van de OVN onderschrijft.
Aantoonbare kennis en ervaring met kwaliteitszorg is een pre. Vanwege de huidige samenstelling van de CKO zijn eerstelijns optometristen zeer welkom.
 

Interesse om je aan te sluiten bij de CKO? 

Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de CKO? Dan horen we graag wat jou motiveert en welke ervaring je meebrengt.  Dat kan via dit formulier. Heb je vooraf vragen dan kun je terecht bij Danielle van Eden via M. 06-23412408 of danielle@optometrie.nl (t.a.v. Commissie Kwaliteitsontwikkeling). Mocht je aarzelen omdat je denkt niet helemaal te voldoen aan het profiel, neem ook dan gerust contact op voor overleg.
De OVN biedt een reis- en onkostenvergoeding. Uiteraard is het werk voor deze commissie op te voeren voor KP-punten.