Auteur: danielle | Geplaatst op: 01 mei 2018

Doe mee met de tweede vragenlijst!
Samen met alle Nederlandse optometristen wil de OVN via het Landelijk Optometristenonderzoek zichtbaar maken wat optometristen te bieden hebben. Ook levert het onderzoek de beroepsgroep handvatten om de kwaliteit van de optometrie op een hoog peil te houden.

De OVN roept optometristen op om weer massaal mee te doen, nu aan het tweede deelonderzoek naar cliënt- en kwaliteitgericht werken.

'Aan het eerste deelonderzoek over het werkveld deden meer dan 600 optometristen mee. Een ongekend hoge participatie en een geweldige betrokkenheid van optometrie Nederland.'
 

Deel 2: cliënt- en kwaliteitgericht werken

Het Landelijk Optometristenonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. De eerste over het werkveld heeft afgelopen maart plaatsgevonden. Dit tweede deelonderzoek richt zich op cliënt- en kwaliteitgericht werken. Als optometristen willen we goede zorg aan cliënten bieden. Hoe pakken we dit aan? De resultaten van de tweede vragenlijst zullen dit inzichtelijk maken en bieden gelijk handvatten om de kwaliteit nog verder te verbeteren. In juni zal nog een derde deelonderzoek volgen over de positie van de optometrist in de oogzorgketen.
 

Meedoen

Op 25 april jl. zijn persoonlijke uitnodigingen voor het onderzoek verzonden aan alle leden van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en aan geregistreerden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het onderzoek is uitdrukkelijk bedoeld voor iedereen met een in Nederland geldig diploma optometrist: optometristen die geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn dan ook van harte welkom om mee te doen en kunnen zich hier aanmelden.
De OVN roept ook niet-praktiserend optometristen op om mee te doen. Dat levert namelijk ook belangrijke informatie op over de beroepsgroep. 

Persoonlijk voordeel

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen van belang voor de beroepsgroep als geheel, maar ook voor de optometrist persoonlijk. Met de uitkomsten kan de optometrist het eigen werk en de eigen werkwijze vergelijken met die van andere optometristen. Bovendien maakt elke deelnemer kans op het winnen van een iPad.

Geen optometrist? Ook voor jou is er wat bij te winnen!

Door  het Landelijk Optometristenonderzoek onder de aandacht te brengen van optometristen in jouw omgeving, maak jij kans op een iPad! Op onze website is te lezen hoe dit in z'n werk gaat en is promotiemateriaal beschikbaar.