Extra corona update d.d. 14 december 2020 - 14.30 uur

Beste [[voorletter]] [[tussenvoegsel]] [[achternaam]],

Vanavond zal het kabinet nieuwe en hardere coronamaatregelen aankondigen. In de nieuwsberichten wordt al gemeld dat alle contactberoepen ook hun deuren zouden moeten sluiten. Belangrijk om te weten is dat een optometrist een paramedisch contactberoep is: binnen de regels die we de afgelopen maanden met VWS en andere zorgorganisaties hebben vastgelegd, kunnen optometristen noodzakelijke zorg blijven verlenen.

Hoe deze zorg in een optiekonderneming eruit zal gaan zien, is nog niet duidelijk. Zo weten wij namelijk nog niet of de optiekonderneming open mag blijven. Moet de optiekonderneming sluiten, dan zal met VWS overlegd worden dat de optometrist de noodzakelijke zorg wel moet kunnen blijven bieden en zal het deurbeleid besproken worden. Zorg zal aan de hand van de triageplannen verleend moeten blijven worden en die zullen met de nieuwe maatregelen opnieuw kritisch bekeken en zo nodig aangepast worden. Wij hopen je deze op zeer korte termijn te kunnen sturen.  

Er is overleg met VWS en we houden jullie op de hoogte zodra er meer bekend is.