Extra corona update d.d. 1 oktober 2020

Dringend advies: draag mondkapje tijdens optometrisch onderzoek

Vandaag is er vanuit de paramedische zorg overleg geweest met VWS over het advies voor het dragen van mondkapjes door zorgverleners. Sinds mei is vanuit RIVM het advies afgegeven dat het dragen van mondkapjes en overige beschermingsmiddelen tijdens het onderzoek niet nodig is. Op 30 september jl. heeft premier Rutte het dringende advies gegeven om mondkapjes te dragen in alle publieke ruimten.

De realiteit is dat er ondanks het advies van RIVM, zowel in ziekenhuizen als eerstelijns praktijken, vaak gebruik gemaakt wordt van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM). In een recente test heeft gestaan dat de oogarts een verhoogd risico zou hebben op besmetting. De OVN heeft daarop vragen gesteld aan VWS of destijds door RIVM het advies is gegeven dat wij geen PBM hoeven te gebruiken vanuit de gedachte dat er een tekort was. VWS legt deze vraag voor aan het OMT en zal op deze vraag nog terugkomen. Zodra er vanuit het OMT een advies volgt, zal indien nodig het advies van het RIVM voor zorgverleners worden aangepast. Dit is vooralsnog onveranderd.

Vooruitlopend op het advies van het OMT adviseert de OVN om het optometrisch onderzoek met een mondkapje te verrichten. Daarbij blijft het volgen van de triage-uitvraag en het handelen volgens de leidraad infectiepreventie noodzakelijk.

Ik hoop je voldoende geïnformeerd te hebben.