Bijeenkomst van de Gezondheidszorgtafel

Op woensdag 18 september 2019, van 18.00-21.30 uur in Amsterdam, is er een bijeenkomst van de GezondheidszorgTafel.
 
Inleiders zijn Henk Smid, ZonMw en Sjoerd Repping, Zorgevaluatie Nederland / AMC / ZINL
 
Zij gaan met de deelnemers in gesprek over de impact van zorgevaluaties voor bestuurders, professionals, politiek/beleidsmakers en de cliënt/patiënt.
 
Deelnemers (bestuur/directie/toezichthouders) komen uit zorginstellingen care en cure, politiek, beroepsverenigingen, kennisinstituten, overheden, adviesorganen, handel en industrie, patiëntenorganisaties en dienstverlenende bedrijven.

Kijk voor meer informatie op: https://tafelbijeenkomsten.com/Inschrijven/Agenda/

 


Lees verder