7e Themadag Oog en Werk

De werkgroep Ergoftalmologie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap organiseert voor de 7e keer een dag met lezingen over de relatie tussen het verrichten van visuele taken en de conditie van het oog. De dag is bedoeld voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, oogartsen, onderzoekers, optometristen en andere beroepsbeoefenaren rondom het thema oog en werk.

Accreditatie is verleend door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG, 5 punten), Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Aktiviteiten Paramedici (ADAP, 5 punten), Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG, 5 punten), Nederlandse Vereniging Klinisch Fysici (NVKF, 5 punten), en bij Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA, 2,5 punten)

Het programma bestaat uit 10 lezingen, gegroepeerd rondom een aantal thema’s.

1. Visuele functies en beperkingen
2. Toegankelijkheid van de omgeving en het welzijn
3. Belastbaarheid bij slechtziendheid
4. Somatisch onvoldoende verklaarde visusstoornissen

Het inschrijfgeld bedraagt € 180 en is inclusief koffie/thee, lunch en borrel. Voor studenten is het tarief € 60. Inschrijving is hier mogelijk vanaf 5 november 2019.

Voor vragen kunt u terecht bij congres@oogheelkunde.org

Het uitgebreide programma vindt u hier.
 


Lees verder